مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  یکشنبه 20 فروردین 1396(12:12:12 PM)

اهم مصوبات جلسه های چهل و پنجم و چهل و ششم هیأت مدیره دوره بیست و نهم

به تاریخ های 1395/09/16 و 1395/09/21

چهل و پنجمین جلسه هیأت مدیره دوره بیست و نهم درساعت 9/20صبح روز سه شنبه 16/09/95با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل وپس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم صورت جلسه چهل و چهارم قرائت و تصویب گردید.

پیش از دستور:

دکتر حسین آبادی:دیروز عصر به اتفاق جناب آقای مصباح به دانشگاه علامه طباطبایی (همایش) رفتیم. همایش ابعاد حقوقی، اقتصادی همکاری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF).

دکتر کوشا: در مورد صداوسیما و فیلم هایی که دیده می شود به نظرم می رسد بهتر است همایشی بگذاریم. نوشتن نامه تأثیری ندارد. چنین همایشی «رسانه و کانون وکلا» باید در دستور جلسات قرار گیرد و راهکارهایی در این خصوص در نظر گرفته شود و در ضمن جلسه ای هم با مسئولین صداوسیما داشته باشیم. چون وقتی تعامل نیست، شکاف ایجاد می شود. در مورد قانون اساسی که 12 آذر سالروز آن بود هم می توانیم همایشی در مورد قانون اساسی در نظر بگیریم. اگر اتاق فکر هم داشته باشیم در هر مسأله ای جلوتر بررسی شده و موضوعات به صورت منسجم تری عنوان می شود.

آقای طالع: امروز 16 آذر و روز دانشجو است و به دانشجویان این روز را تبریک عرض می کنم.

دکتر حسین آبادی: برگزاری همایش در مورد قانون اساسی ایرادی ندارد ولی در مورد صداوسیما چندان نظر خوبی نسبت به کانون وکلا ندارند حتی به ارسال سبد گل و تبریک ما هم پاسخی ندادند. به همین جهت در جلسه ای که قرار بود برویم ما نرفتیم و آقای کشاورز تشریف بردند و گله ما را هم گفتند. در مورد قانون اساسی آقای رئیس جمهور قرار بود همایشی برگزار کنند و حقوقدانان به خصوص وکلا حضور داشته باشند و از حقوق شهروندی هم رونمایی شود. 56 نفر از کانون ها اعلام آمادگی کرده اند و دوشنبه 29 آذر این همایش برگزار خواهد شد. بنابراین 144 نفر دیگر می توانند از وکلا در این همایش شرکت کنند. اما اینکه ما بخواهیم همایش جداگانه ای بگذاریم بهتر است برای سال آینده باشد.

دکتر آقایی: در جلسه قبل پیشنهادی دادم که موضوع صداوسیما و رسانه را به کمیسیون فرهنگ و هنر ارجاع کنیم.

دکتر آذربایجانی: در این خصوص نامه ای هم نوشته شده است.

دکتر کامیار: متأسفانه اخباری از رفتار نامناسب برخی قضات با  متهمان شنیده می شود و موردی را هم خودم شاهد بودم و وکلای متهمان نیز از این تهدیدها و تحقیرها بی نصیب نمی مانند. ما باید در مقام دفاع از قانون با این موارد برخورد کنیم. (در دادسرای جنایی و دادسرای ویژه امور پولی و بانکی)

دکتر حسین آبادی: مدتی پیش در مورد سالن جلالی نائینی صحبتی پیش آمد که از کسانی که در اینجا جلساتی گذاشته می شود پولی نگیریم که البته موافقت نشد. یکی از همکاران برای مراسم ترحیم درخواست کرده است که بهتر است یک تصمیم کلی بگیریم.

آقای سردارزاده: من قبلاً گفته بودم که اگر مراسم علمی باشد مبلغی دریافت نشود ولی اگر جنبه تبلیغاتی داشته باشد خیر. در مورد این شخص هم چون قاضی شریف بوده بهتر است اجازه بدهیم.

دکتر محمدنبی: قبلاً صحبت شد که در مورد کسانی که کانون میزبان است برگزاری چنین مراسمی در این سالن ایرادی ندارد.

دکتر نجفی: انجام هر مراسمی در این سالن مستلزم هزینه هایی است و باید به نحوی عمل کنیم که دچار مضیقه نشویم.

دکتر حسین آبادی: قرار شد گروه ها و تشکل ها با پرداخت پول جلساتشان را برگزار کنند. اما اکنون بحث بر سر مراسم ترحیم است. با برگزاری مراسم ترحیم ولو با پرداخت هزینه در سالن کانون اگر کسی موافق است رأی بدهید.

تصویب شد که فقط در مورادی که خود کانون میزبان است، بدون پرداخت هزینه برگزار خواهد شد.

دستور جلسه اول: اتخاذ تصمیم در خصوص رابط کمیسیون ها و شرح وظایف رابطین:

دکتر آذربایجانی: در دوره های گذشته مرسوم بوده که برای کمیسیون ها رابط تعیین شود. به نظر من چون این رابط ها بدون دستورالعملی در مورد وظایفشان تعیین می شوند، کار خاصی انجام نمی شود و پیشنهاد می کنم یک هیأت سه نفره شرح وظایف را ظرف 15 روز در چند سطر تهیه کنند و سپس رابطها تعیین شوند.

دکتر نجفی: نظر دکتر آذربایجانی را تأیید می کنم. ما هیچ گاه عملکرد کمیسیون ها را ارزیابی نمی کنیم. برخی از رابطها در جلسات شرکت نمی کنند و برخی هم که شرکت می کنند وظیفه خود را نمی دانند.

دکتر آذربایجانی: نامه ای به همه کمیسیون ها نوشتم و غایبین و مصوبات آنها را خواستم که گزارش بدهند و حتی 10 روز هم اضافه بر مدتی که قایل شده بودیم در نظر گرفتیم و این پوشه کل گزارشاتی است که آمده است که نتیجه آن را در تلگرام خواهم گذاشت که دوستان بررسی کنند و علاوه بر آن عین نامه ها هم روی میز من برای ملاحظه دوستان حاضر است.

دکتر آقایی: با نظر دکتر آذربایجانی کاملاً موافقم. ولی در ضمن باید مشخص کنیم کدام یک  از کمیسیون ها نیاز به رابط دارند چون برخی کمیسیون ها بی نیاز از رابط  اند و در برخی نیز اعضای هیأت مدیره عضویت دارند.

در مورد تهیه دستورالعمل رأی گیری شد و تصویب گردید. مقرر شد آقایان غفاری، دکتر آذربایجانی و دکتر محمدنبی به عنوان اعضای کمیته تنظیم شرح وظایف و اختیارات رابط کمیسیون ها ظرف حداکثر دو هفته اعضای کمیته تنظیم شرح وظایف و اختیارات رابط کمیسیون ها و دستورالعمل لازم را تهیه و جهت تصویب در هیأت مدیره مطرح نمایند.

دستور جلسه دوم : تعیین اعضای جانشین غایبین کمیسیون ها: پس از بحث در این خصوص که برخی از این غایبین به صورت موجه غیبت کرده اند.

تصویب شد کهبه پس از تعیین رابط هاموکول گردد.

دستور جلسه سوم : تعیین نصاب برای عدول از تصمیمات

دکتر کامیار: برای حفظ حرمت مصوبات هیأت مدیره پیشنهاد نموده ایم عدول از تصمیمات که تا شش ماه ممنوع و اگر قبل از 6 ماه قرار است از تصمیمی عدول شود حداقلی به عنوان نصاب در نظر گرفته شود مثل سه چهارم رأی.

آقای جندقی: مراد این است که اگر تصمیمی گرفته شده فردا عوض نشود مگر این که یک نصابی وجود داشته باشد.

دکتر پورنوری: مقید کردن خودمان به 6 ماه که اگر از تصمیمی خواستیم برگردیم 6 ماه صبر کنیم درست نیست.

آقای کمیلی: برای عدول از تصمیمات پیشنهاد می کنم حداقل نصاب تعیین شود و آن هم به شرطی که بیش از تعداد آرای تصمیم گیری قبلی باشد.

دکتر حسین آبادی: قاعده این است که تصمیمات موخر جامع تر است و به همین دلیل هم قانون موخر نسبت به قانون مقدم ارجح است. من توجیه منطقی برای ترجیح تصمیم قبلی نسبت به تصمیم بعدی نمی بینم.

پیشنهاد 3 نفر از اعضای هیأت مدیره مبنی بر عدم امکان عدول از تصمیمات هیأت مدیره، قبل از انقضای 6 ماه به رأی گذاشته شد، مورد موافقت قرار نگرفت.

دستور چهارم : پرونده های متقاضیان (غیرعلنی)

پرونده های انتقال؛ انتقال کارآموزان: (غیرعلنی)

پرونده های صدور: (غیرعلنی)

جلسه در ساعت 13/10 خاتمه یافت.


چهل و ششمین جلسه هیأت مدیره دوره بیست و نهم درساعت 9/50 صبح روز یکشنبه 21/09/95با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل وپس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم ، صورت جلسه چهل و پنجم قرائت و تصویب گردید.

پیش از دستور:

دکتر حسین آبادی: جلسه مشترک با رئیس جمهور قرار است در تاریخ 29 آذر ماه در سالن سران برگزار شود (از 9 صبح تا ظهر). امروز بعد از ظهر هم ساعت 3 کمیسیون حقوق بشر کانون دعوت کرده است. دکتر محمود عباسی و آقای ضیایی فردو نفر از سخنرانان خواهند بود. دوستان سعی کنند تشریف بیاورند.

دکتر پورنوری: برخی مطالب تکراری است که در هیأت مدیره تصمیم گیری می شود و برخی مطالب اصلاً مطرح نمی شود. پیشنهاد می کنم کمیته ای برای پیگیری و اجرای مصوبات هیأت مدیره تعیین کنیم.

اولین دستور: اتخاذ تصمیم در خصوص هزینه های تمدید پروانه وکالت:

دکتر حسین آبادی: موضوع 700 هزار تومانی است که وزارت دادگستری می گیرد. آیا باید تمدید منوط به پرداخت این مبلغ باشد؟ بهتر است ما موکول به این پرداخت نکنیم، مگر اینکه خود دادگستری بگیرد.

آقای سردارزاده: در یکی دو هفته اخیر چند نفر از وکلای جوان به من مراجعه کرده اند و این مبلغ را حتی برای سالهای قبل ایشان که سه ساله تمدید شده طلب کرده اند. باید در این مورد تصمیمی گرفت. چون پرداخت برای ایشان مشکل است. معتقدم بدون دریافت مبلغ مذکور تمدید پروانه شود.

آقای کمیلی: این تکلیف از سال 72  در قانون تعیین برخی از درآمدهای دولت آمده است که در آن زمان 10 هزار تومان بود و طبق قوانین بودجه به 700 هزار تومان افزایش یافته.

دکتر کامیار: 1- نامناسب بودن این رقم را باید به اطلاع رئیس قوه قضائیه برسانیم به خصوص که خود ما 300 هزار تومان بیشتر نمی گیریم. به نظر من منظورشان وکلای مرکز مشاوران بوده که خدمات به آنها می دهند ولی به کانون چون خدمتی ارائه نمی دهند موردی ندارد. 2- آیا می توانیم بدون اخذ این وجه پروانه را تمدید کنیم؟ به نظر می رسد که چون تکلیف است درست نیست.

دکتر حسین آبادی: در حال حاضر اینترنتی هم تمدید می شود و ممکن است در سیستم به نحوی پیش بینی شود که متناسب با این مطلب باشد.

دکتر آقایی: آنها اینترنتی کنترل می کنند. مسأله را باید از طریق فنی هم پیگیری کنیم که اگر پرداخت این وجه به صورت فهرست وکلای تمدید شده تأیید می شود با مشکل مواجه نشویم.

آقای کمیلی: به نظر می رسد این تکلیف بر عهده کانون وکلا که مرجع تمدید پروانه است، باشد.

آقای طالع: درخواست دارم که این موضوع با توجه به توضیحات از دستور خارج شود و اعتراض به قوه قضائیه و دولت در این خصوص تنظیم شود.

آقای زاهدپاشا وارد جلسه شدند و در این خصوص توضیح دادند: در زمانی که اینجا بخواهند مهر بزنند پرداخت این مطلب را کنترل می کنیم ولی یک تمبر 700 تومانی می زنند. بخشنامه ای در سال 93 از طرف قوه قضائیه بوده که نشان می دهد کنترل می کنند ولی اگر کانون سخت بگیرد ایجاد مفسده در باجه ها می شود.

دکتر حسین آبادی: مکلف کردن وکلا به این که برای سال های بعدی هم از هم اکنون بپردازند درست نیست. اگر سه سال هم تمدید می کند یک بار تمبر 700 تومانی را در هنگام تمدید بگیریم کافی است.

تصویب شد که به نحو سابق عمل شود.

دستور دوم پرونده های صدور: (غیرعلنی)

دستور جلسه سوم : پرونده های انتقال(غیرعلنی)

جلسه در ساعت 13 خاتمه یافت.


.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است