مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  یکشنبه 10 اردیبهشت 1396(12:12:12 PM)

اهم مصوبات جلسات چهل و نهم و پنجاهم هیأت مدیره دوره بیست و نهم

به تاریخ های پنجم و هفتم دیماه 1395

چهل و نهمین جلسه هیأت مدیره دوره 29در تاریخ 05/10/95یکشنبه ساعت 9/20 با حضور امضاءکننده های زیر تشکیل است.پس ازاعلام رسمیت جلسه، آیاتی از قرآن تلاوت وصورت جلسه چهل و هشتم قرائت و اصلاح شده، مورد تصویب قرار گرفت.

دکتر حسین آبادی: دوشنبه شب کانون سردفتران و دفتریاران جشن روز سردفتران (کاتب بالعدل) دارند، با توجه به اینکه در مراسم کانون معمولاً دسته گل ارسال می کنند، به مدیرداخلی گفته شد که دسته گلی برای مراسم ایشان ارسال شود. هر یک از اعضای هیأت مدیره نیز فرصت دارند، حتماً شرکت کنند.

آقای غفاری: تصویب شده بود که کارگروهی تقاضای کارمندان را برای بازخریدی یا استعفا بررسی کرده و در هیأت مدیره مطرح شود.

دکتر حسین آبادی: قرار بر طرح در هیأت مدیره نبود، چون موضوع امری مدیریتی و مربوط به رئیس کانون است، پس از اظهارنظر کارگروه منتخب، رئیس کانون تصمیم نهایی را می گیرد.

دکتر کامیار: میلاد با سعادت حضرت عیسی مسیح را تبریک عرض می کنم. اخیراً از طرف دیوان عدالت اداری رأیی صادر شده است در باب لزوم درج حق الوکاله در وکالتنامه گرچه این رأی فقط برای شعب دیوان عدالت لازم الاتباع است اما به ظن قوی سایر محاکم به این نظریه استناد خواهند کرد. بهتر است چاره ای اندیشیده شود.

دکتر حسین آبادی: در این مورد توضیح خواهم داد.

دکتر ارفع نیا: بطور کل در ادارات و شرکتها پاداش و سنوات بازخریدی یا موارد دیگر مبنا یک ماه است اما اینجا مبنا به سه ماه گذاشته شده است.

دکتر حسین آبادی: کمیته منتخب برای امور کارکنان، بدواً باید ضابطه ای را تعریف کند و بر اساس آن تصمیم بگیرد. در مورد دیوان عدالت اداری، دو نکته مربوط به کانون در جریان است. یکی موضوع حق الوکاله است که دو شعبه در مورد حق الوکاله وکیل آرای مختلفی صادر کرده اند یکی از دادگاه ها، در مورد اینکه رقمی نسبت به حق الوکاله درج نشده، قرار رد صادر کرده و دیگری اخطار رفع نقص صادر نموده که در هیأت عمومی منجر به پذیرش این نظر شده که باید اخطار رفع نقص صادر شود. مورد دوم که اهمیت بیشتری دارد. یکی از وکلای گلستان دادخواستی به دیوان عدالت برای ابطال مواد 79 تا 87 آئین نامه لایحه قانونی استقلال  ... داده که مربوط به تعیین مجازاتها است. به قوه قضائیه ابلاغ شده و اداره حقوقی پاسخ داده که در سال 88 اصلاحاتی توسط رئیس قوه قضائیه به عمل آمده که اگر لازم به پاسخ باشد با دفتر رئیس قوه مکاتبه شود. اما کانون باید این امر را پیگیری نماید.

دکتر کامیار: هرچند که رأی مربوط به دیوان عدالت است اما احتمال دارد این امر در دادگاه های دیگر نیز تسری پیدا نماید. لذا ضرورت دارد که با این امر برخورد حقوقی شود و از راهکار طرح مجدد در هیأت عمومی دیوان عدالت توسط بیست نفر از قضات دیوان استفاده شود.

دکتر محمدنبی: خبری داشته ام که بعد از رأی دیوان عدالت رئیس دادگستری استان تهران اصرار دارند که بخشنامه ای در این مورد صادر کنند که پیگیری آن ضرورت دارد.

دکتر حسین آبادی: ما نمی توانیم بگوییم که قوانین مالیاتی اجرا نشود. در دعاوی مالی مشکلی نیست اما در دعاوی غیرمالی مشکل پدید می آید و حساسیت برانگیز است. باید با رئیس دادگستری هماهنگ شود که در مواردی که به نظر دادگاه مالیات حق الوکاله به درستی پرداخت نشده، بدواً باید اخطار رفع نقص صادر شده و بر اساس قانون مالیاتها رفتار شود جناب دکتر کوشا در این مورد پیگیری کند.

دکتر کوشا: لازم است جلسه ای با ریاست دیوان عدالت و معاونین این نهاد داشته باشیم که در اینگونه موارد تعامل و هم فکری داشته باشیم.

آقای طالع: به نظر رأی هیأت عمومیدیوان عدالت اداری قابل تسری به سایر محاکم باشد.

دکتر حسین آبادی: اساساً در این مورد که دیوان عدالت اداری بتواند رأی وحدت رویه دهد و قاعده وضع کند که بقیه تبعیت کنند، ایراد قانونی وارد است و در قانون اساسی چنین اختیاری پیش بینی نشده است. نظر کلی نیز این است که بجز شعبات دیوان عدالت، توسط بقیه محاکملازم الاتباع نیست. در این مورد باید کار علمی شود.

آقای طالع: باید مدیریت شود که وکلا دادخواستی ندهند که نتیجه آن به ضرر جامعه وکالت باشد. موضوعی که در جلسه قبل، رئیس کل دادگستری مطرح نمودند، در خصوص ضمیمه نمودن قرارداد وکالت و ... و موردی بود که وکیل وجهی دریافت نکرده بود که بخواهد تمبر مالیات آن را ابطال کند. لازم است تذکر داده شود که وکالتنامه های وکیل اعم از وکالتنامه و قرارداد می باشد که لزومی به ضمیمه نمودن قرارداد مالی جداگانه برای وکلا نیست.

دکتر پورنوری: رعایت آرای هیأت عمومی دیوان عدالت در محاکم دادگستری طرفدار زیادی ندارد. النهایه صرفاً ممکن است برای استحکام رأی خود از آن استفاده کنند. در مورد بخشنامه ای که رئیس دادگستری نظر به آن دارند در جلسات قبلی که داشتیم، در این مورد توضیحات لازم داده شده که قبلاً نیز چنین بخشنامه ای صادر شده و موفق در اجرا نبوده است.

آقای سردارزاده: وکالتنامه هایی که تنظیم می شود، عنوان وکالتنامه و قرارداد را دارد و نیاز به ضمّ قرارداد دیگری نیست.

آقای سردارزاده: در مورد لایحه جامع باید مراقب باشیم. در مورد سخنرانان آموزشی هم باید انتخاب افراد ضابطه داشته باشد.

دکتر آقایی: قرار بود اصلاح تعرفه حق الوکاله در دستور کار باشد، چون بخشی از مشکلات از جمله مالیات وکلا و ابطال واقعی تمبر و در نهایت صدور حکم به حق الوکاله به این ترتیب حل و فصل خواهد شد.

دکتر علیزاده طباطبایی: صداوسیما نسبت به اصل 22 قانون اساسی که شغل مصون از تعرض است، تخلف کرده است و بارها به شغل وکالت با برنامه های خود تعرض کرده ما حق داریم از این امر به شورای نظارت بر صداوسیما شکایت کنیم و حتی مجوز تظاهرات اعتراض باستناد اصل 27 قانون اساسی از وزارت کشور بخواهیم و بصورت جدی باین اقدام غیرقانونی صداوسیما اعتراض کنیم.

آقای جندقی: قرارداد پیمان مدیریت ساخت زمین سعادت آباد آماده است که برای بررسیدر اختیار قرار خواهد گرفت. کارت های هوشمند و وسایل همراه آن که به فروش می رسد اصلاً کارآیی ندارد. باید بررسی شود.

دستور اول: چند تقاضا از طرف همکاران رسیده است که طرح می شود:

نامه آقایان دکتر کوشا، دکتر کامیار و سردارزاده و طالع در مورد مباحث علمی مربوط به حقوق شهروندی.

دکتر کوشا: مستقل از مباحث سیاسی، بحث  کاربردهای علمی و عملی منشور حقوق شهروندی است. پیشنهاد می شود نشست علمی داشته باشیم و در صورت امکان همایشی داشته باشیم.

تصویب شد: درخواست مورد نظر برای نشست علمی به منظور تبیین جایگاه و نقش کانون وکلا در منشور حقوق شهروندی مطرح و مقرر شد جلسه ای با دستیار محترم رئیس جمهور در کانون وکلا برگزار شود تا در صورت ضرورت همایشی از طرف کانون برگزار شود.

دستور دوم: شرح وظایف رابطین و انتخاب رابطین کمیسیون ها:

شرح وظایف رابطین توسط کارگروه منتخب تدوین شده که قرائت می شود. تا در صورت موافقت، تصویب شود.

دکتر آذربایجانی: سابقاً اعضای هیأت مدیره به عنوان رابط انتخاب می شده اند. با توجه به تقسیم کار بین دو نایب رئیس به نظر من نیازی به انتخاب رابط نیست. اما بنا به مصوبه هیأت مدیره، شرح وظایف تدوین شده است.

آقای جندقی: مطلب آقای دکتر آذربایجانی را تأیید می کنم اما به دلیل فشار کار کانون، ضرورت انتخاب رابط به نظر رسید و برای ارتباط بیشتر هیأت مدیره با کمیسیون ها، رابطین انتخاب شدند.

آقای مصباح: باید ابتدا تصمیم گرفت که چه کمیسیونی نیاز به انتخاب رابط دارد. مثل کمیسیون کارآموزی یا نقل و انتقال نیازی به این امر نیست.

متن پیشنهادی کارگروه تحت عنوان «شیوه نامه انتخاب رابط کمیسیون ها و شرح وظایف»توسط آقای دکتر آذربایجانی و سپس آقای غفاری قرائت و پس از اصلاحاتی به تصویب رسید که ضمیمه این صورتجلسه است.

همچنین مقرر شد که کمیسیون های کارآموزی، نقل و انتقال، صدور، ترفیعات، مالیاتی، داوری، ساختمان، تحقیق و بررسی، تدوین قوانین نیاز به رابط ندارد.

خانم دکتر ارفع نیا به عنوان رابط کمیسیون امور بین الملل

آقای سردارزاده به عنوان رابط کمیسیون نظارت و بازرسی

آقای دکتر آقایی به عنوان رابط کمیسیون روابط عمومی

آقای دکتر کوشا به عنوان رابط کمیسیون آموزش

آقای طالع به عنوان رابط کمیسیون جوانان

آقای دکتر محمدنبی به عنوان رابط کمیسیون طرح و برنامه

آقای دکتر کامیار به عنوان رابط کمیسیون وام

آقای غفاری به عنوان رابط کمیسیون رفاه و کمیسیون فرهنگ و هنر

آقای دکتر علیزاده طباطبایی به عنوان رابط کمیسیون حمایت و کمیسیونحقوق بشر

آقای دکتر نجفی توانا به عنوان رابط کمیسیون ورزش

آقای دکتر پورنوری به عنوان رابط کمیسیون امور حقوقی

آقای دکتر پاسبان به عنوان رابط کمیسیون تسخیری

انتخاب شدند.

دستور: رسیدگی به شکایت از دادیار انتظامی (غیرعلنی)

دکتر مالکی: در مورد همایش رفع خشونت علیه زنان اعلام شد که برای محل همایش (دانشگاه شهید بهشتی، سالن ابوریحان) مبلغ 25 میلیون تومان قرارداد تنظیم شده. من در اتحادیه، به این امر معترض شدم که با توجه به اینکه دانشگاه شهید بهشتی خود از حامیان برگزاری همایش است، پرداخت این وجه نیاز نبوده است و حداقل باید تخفیف ویژه می داد.

دکتر نجفی: وظیفه اتحادیه برگزاری این گونه همایش ها نیست باید توسط کانون ها یا دانشگاه ها برگزار شود.

دکتر آقایی: حامی برگزاری همایش دانشکده حقوق است و سالن ابوریحان زیر مجموعه ریاست دانشگاه است. در واقع تنها سالن مورد نظر نیست. این مبلغ برای یک مجموعه درنظر گرفته شده و بخشی از هزینه ها، از طریق ثبت نام از متقاضیان شرکت در همایش تأمین می شود.

دکتر حسین آبادی: در مورد جزئیات، بررسی شده و در جلسه روز سه شنبه، گزارش ارائه می شود.

دستور سوم : صدور پروانه (غیرعلنی)

دستور 4 : انتقال (غیرعلنی)

جلسه ساعت 13 پایان یافت.


پنجاهمین جلسه هیأت مدیره دوره 29در تاریخ هفتم دیماه 95روز سه شنبه ساعت 9/15 (با توجه به جلسه هیأت رئیسه) با حضور امضاءکننده های زیر تشکیل وپس ازتلاوت آیاتی از قرآن کریم صورت جلسه49قرائت و تصویب گردید.

پیش از دستور:

دکتر حسین آبادی: انتظار می رفت در مراسم دیشب که از طرف کانون سردفتران برگزار شد تعداد بیشتری از دوستان شرکت کنند.

آقای غفاری: در سالن اجلاس، دیشب جای VIP برای ما در نظر گرفته بودند و همین طور برای پذیرایی اما متأسفانه تعداد کمی (بنده و دکتر حسین آبادی) حضور داشتیم. ضمناً در خصوص تنظیم وکالت وکیل مضروب که از سوی کانون برای ایشان وکیل تعیین شده، با توجه به آنکه ایشان قادر به حرکت نمی باشند، برای تنظیم وکالتنامه باید به منزل ایشان مراجعه شود.

آقای جندقی: ساعت نامناسبی بود (روز زوج و در ساعت 7) من می خواستم بروم ولی ترافیک سنگین بود لذا منصرف شدم.

دکتر علیزاده طباطبایی: پیشنهاد می کنم حق عضویت سایر هزینه ها را پوشش بدهد و از درآمدهای دیگر مثل هدیه وکلا برای احداث ساختمان باشگاه استفاده شود تا دو ساله بتوانیم ساختمان را به پایان برسانیم. به وکلا اعلام گردد موارد نقض حقوق شهروندی در مراجع اداری و قضایی را محرمانه به ریاست کانون اطلاع دهند و با ارجاع به کمیسیون حقوق بشر به صورت گزارش 6 ماهه به رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور اعلام کنیم.

دکتر آقایی: در دوره 27 کمیسیون کارآفرینی پیش بینی شد. بهتر است این کمیسیون را تشکیل دهیم تا راهکارهایی را در خصوص معیشت وکلا و تعامل با مسائل جدید در حوزه تکنولوژی و حقوق بررسی و پیشنهاد دهند. در اوایل این دوره ملاقاتهایی صورت گرفت که بسیار خوب بود ولی ادامه نیافت. باید حداقل ملاقاتی با رئیس قوه قضائیه می داشتیم و ملاقات هایی را از این دست گسترش دهیم. نکته دیگر این است که برخی مسائل اساسی هست که مشکلات وکلای دادگستری است توصیه می کنم این موارد در دستور قرار گیرد.

آقای سردارزاده: کاریابی وظیفه ما نیست ولی باید دغدغه جوانان را داشته باشیم و موضوع مؤسسات حقوقی را پیگیری کنیم و همین طور الزامی شدن وکالت هم دنبال شود که بسیاری از مشکلات مالی جامعه وکالت را حل می کند. در مورد تعرفه پیشتر بین 7 تا11 درصد بوده ولی متأسفانه علی رغم تورم روزافزون رئیس قوه قضائیه در تغییرات تعرفه سال 85 بین 2 تا 6 درصد تعیین نمود.

دکتر کوشا: در مورد مواد آئین دادرسی کیفری اگر دوستان نظری دارند بفرمایند. چون 5/1 سال بیش از وقت آن نمانده است.

دکتر حسین آبادی: من معتقدم حدود 10 یا 15 ماده ای که قرار است در مقررات وکالت اصلاح شود افرادی مشخص شوند که این موارد را به اطلاع دکتر کوشا برسانند. در جلسه بعد این افراد انتخاب می شوند.

دکتر کامیار: در مورد کمیسیون کارآفرینی در دوره 28 عضوی مشخص نشد و آقای دکتر شهبازی نیا به اعتراض خواستند که از دستور خارج شود همین طور در مورد کمیسیون زنان که تشکیل آن تصویب شده باید اقدام کنیم.

دکتر حسین آبادی: در مورد ساختمان قراردادی در 19 ماده تنظیم شده و حل اختلاف با مرکز داوری کانون وکلای دادگستری مرکز در نظر گرفته شده است.

آقای جندقی: آقای مهندس گنابادی خودش یک برند است و مورد وثوق همه می باشد و گفته است اگر مشکل مالی نداشته باشید 5/2 ساله انجام می شود. با مهندس معزی (مهندس مشاور ما) هم درصدهایی تعیین شد که تخفیف هم گرفتیم. نهایتاً برای مدیریت پیمان 12% و 6% (موارد مربوط به کارفرما) شد به جای 15% و 5/7% که ابتدا پیشنهاد کرده بودند.

دکتر آقایی: موارد مربوط به کارفرما مواردی است که خودمان خریداری می کنیم و مدیریت پیمان مواردی است که خود آنها خریداری می کنند. این قرارداد با داوری کانون وکلا در حال انعقاد است.

دکتر کوشا: بهتر است قرارداد تکثیر شود و در اختیار اعضای هیأت مدیره گذارده شود.

دکتر حسین آبادی: مطرح کردن آن بین 18 نفر وکیل بسیار وقت گیر خواهد شد. تعدادی از موارد هم قرارداد تیپ است و بهتر است تسریع کنیم.

دکتر مالکی: با تشکر از آقای جندقی و سایر دوستان که با جدیت کار را دنبال می کنند،به نظر می رسد پیشنهاد آقای دکتر کوشا را عمل کنید خوب است که تا یکشنبه نظرات خود را بدهند. مقرر شد در تلگرام Word آن منعکس شود.

دکتر حسین آبادی: دوستان تعرفه حق الوکاله را مطالعه کنند تا در جلسات بعدی تصمیم گیری شود.

آقای طالع: در مورد میانجیگری کیفری هم که در جلسه پیش مطرح شد اگر اقدامی شود و در دستور گذاشته شود متشکر می شویم. چون آئین نامه میانجیگری کیفری تصویب شده و از رشته هایی که نام برده شده، رشته حقوق است و بهتر است از این موقعیت برای اشتغال وکلا بخصوص وکلای جوان استفاده کنیم، می توانیم رایزنی با قوه قضائیه در این خصوص انجام دهیم و از پتانسیل دانشکده کانون جهت آموزش نیز بهره ببریم.

دستور جلسه : پرونده های صدور (غیرعلنی)

پرونده های انتقال (غیرعلنی)

مصباح: مراسم تحلیف کارآموزان جمعه اول بهمن در سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو خیابان دادمان، بعد از پل یادگار امام خواهد بود (ساعت 10 تا 12) حدود 500 نفر خواهند بود لذا برای هر کارآموز فقط یک نفر همراه پذیرفته می شود.

جلسه در ساعت 12/15 خاتمه یافت.


.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است