مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  سه شنبه 4 مهر 1396(12:12:12 PM)

اهم مصوبات و مذاکرات جلسات87 و 88 هیات مدیره دوره بیست و نهم

به تاریخ های 20 و 25 تیر ماه 1396

هشتادوهفتمین جلسه هیأت مدیره دوره 29 در ساعت 9/30 صبح روز سه شنبه مورخ 20/04/96  با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم صورتجلسه 86  قرائت و مفاد آن تصویب شد.

 پیش از دستور: 1- گزارش جناب آقای مصباح از جلسه روز گذشته با معاونت راهبردی قوه قضائیه در مورد تمدید و صدور پروانه وکالت جلسه ای با حضور آقایان دکتر صدقی و دکتر سروش و چند نفر دیگر تشکیل شد و این بحث مطرح شد که پرداخت مبلغ 800 هزار تومان برای تمدید پروانه وکالت بدون هیچ گونه ما به ازایی چه توجیهی دارد به خصوص که بی احترامی هایی هم مکرراً به وکلا می شود. قرار شد برای سال آینده در جهت کاهش و حتی تا نصف اقدام نمایند. ضمناً با توجه به همراهی آقای مؤمنی با مطالبی که من می گفتم تا حدودی تفاهماتی با ایشان در مورد مسایل مشترک به عمل آمد. در جمع جلسه مفیدی بود.

2- گزارش دکتر آقایی در مورد جلسه شوای اجرایی پنجشنبه گذشته: مجموعاً در مورد هتل و اضافه تر شدن هزینه که گفتیم قبول کردند. یک سری آرای دادگاه انتظامی در آنجا مطرح شد که عده ای از ایثارگران اعتراض کرده بودند نسبت به درصد قبولی آنها که دادگاه انتظامی همان 70% نمره قبولی که ما در نظر گرفته ایم را پذیرفته است. مقرر شده است کارت هوشمند در دستور اسکودا قرار بگیرد تا همه کانون ها از آن استفاده کنند اگر از کارت هوشمند بتوانیم به نحوی استفاده کنیم که بدون تفتیش بدنی وارد مجتمع های قضایی بشویم بهتر است. برخی از کانون ها می خواستند در مورد نحوه ی انتخاب هیأت رئیسه تغییراتی به وجود بیاورند و من گفتم که هیچ گونه تغییری را در مورد این همایش نمی پذیریم. به علاوه قرار شد آئین کار بازرسان را بفرستند برای کانون ها تا بررسی شود.

3- گزارش آقای دکتر آذربایجانی: امروز جلسه ای در قوه قضائیه به اتفاق آقای جندقی در مورد تردد وکلا داشتیم آنها هم با ما موافق هستند ولی به علت تغییر مدیر کل استان تهران و هم چنین واقعه حمله به مجلس باعث تأخیر در این امر شده است. قرار شد با کارت هوشمند وکلای محترم بتوانند بدون بازرسی وارد مجتمع های قضایی بشوند ولی انتظار دارند که کانون وکلا هم از نظر مادی کمک کند. ضمناً می گفتند مسایل ناسالم بین وکلا و قضات افزایش پیدا کرده و انتظار همکاری داشتند من گفتم که شما گزارش بدهید تا ما اقدام کنیم.

دکتر نجفی: بحث بازرسی همکاران مدت ها است که مطرح است. بهتر است آقای خطیب که در حفاظت و اطلاعات هستند هم در چنین جلساتی حضور داشته باشند، چون تصمیم آخر را ایشان می گیرد.

دکتر مالکی: دیروز جلسه ای با برخی از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی داشتم و موضوع کپمین حذف ظرفیت مورد بحث قرار گرفت. می گفتند از خود نمایندگان خیالمان راحت است ولی از بیرون خیلی فشار می آورند و ممکن است مجبور شویم تصویب کنیم. پس باید یک فکر اساسی بکنیم و با یک ظرافتی جلوی افرادی را که فشار می آورند بگیریم. مقررات اصلاحی وکالت در شرف اتمام است ولی نگران هستم که اگر در این موقعیت بفرستیم. مبادا ماده ای به آن اضافه کنند. در مورد شورای اجرایی من تهران نبودم ولی این که هزینه اتوماسیون را کانون ها به عهده بگیرند (حدود 200 میلیون تومان) بیجا است.

دکتر آقایی: آقای صادقی پیمانکار اتوماسیون در جلسه آمد و توضیح داد و پرداخت هزینه پشتیبانی ایشان با تخفیف پذیرفته شد و قرار شد این هزینه را چون ما استفاده کننده نیستیم (برخی کانون ها که نامه نوشته اند از جمله کانون مرکز) به ما تحمیل نشود.

دکتر کوشا: در هیأت مدیره تصویب شد که من و دکتر پورنوری نماینده کانون در قوه قضائیه هستیم و هفته آینده هم جلسه داریم. بهتر بود دکتر آذربایجانی با ما هماهنگ می کردند.

دکتر حسین آبادی: شما جلسه گذشته حضور نداشتید. در هیأت مدیره مطرح شد و مقرر شد که دکتر آذربایجانی و آقای جندقی در این جلسه حضور یابند.

دکتر کامیار: دسترسی به انفورماتیک دادگستری برای اغلب وکلا برای اصلاح و غیره امکان پذیر نیست و باید به آنها تذکر داده شود. اگر ما اسامی وکلا را برای تبصره ماده 48 بدهیم خطرناک است و قوه قضائیه می خواهد این مطلب را برعهده کانون ها بگذارد ولی باید به نحوی باشد که در موارد تبصره هم وکلا بتوانند در دادسرا حضور پیدا کنند. با توجه به آئین نامه اداره جلسات هیأت مدیره کانون وکلا همکاران علی البدل باید در جلسات حضور یابند تا جلسه زودتر به حدنصاب برسد.

دکتر حسین آبادی: جلسه ای برای تعیین تعداد کارآموزان داریم که نمایندگان آمده اند و من به این جلسه می روم.

دستو جلسه اول:

آقای مصباح: نتایج اولین اختبار سال 96: 376 نفر اعلام ختم دوره کرده بودند که 331 نفر مجاز به شرکت در اختبار شدند، 11 نفر غایب و دو نفر در کتبی غایب بودند، 215 نفر قبول شدند، 5 نفر مردود شدند، چون هیچ یک از بند دال نبودند. آقای مهرداد زمانی نفر اول (روشن دل) با معدل 15/87، خانم سمیرا عسگریان رتبه دوم و تا رتبه دهم هم معدل از 14/27 پایین تر نیامده است که این اسامی فردا در سایت اعلام خواهد شد و اولین مردودی معدل 9/90 دارد.

دستور جلسه دوم: تکمیل ظرفیت آزمون ورودی 95

تعداد 44 نفر از کارآموزان قبلی در آزمون شرکت کرده اند و 12 نفر مراجعه نکرده اند، 8 نفر هم نمره بالاتر نیاوردند، 2 نفر هم بالای 50 سال هستند و ثبت نام نشده اند. برای غایبین چه نظری دارید؟

پیشنهاد شد که به روال سابق عمل شود و دو ماه هم مهلت داده شود.

دستور سوم: پرونده های صدور (غیرعلنی)

دستور فوق العاده: سه نفر تقاضا کرده اند که برخی اعضای کمیسیون حمایت انتخاب شده اند تشریف نمی آورند لذا جلسات کمیسیون تشکیل نمی شود. آقای دکتر علیزاده که رابط هستند در این خصوص توضیح دادند.

آقای مصباح سؤال کردند آیا کمیسیون حمایت دستور جلسه معوقی دارد یا خیر؟

دکتر نجفی: بهتر است یک جلسه برای همه کمیسیون ها بگذاریم که هر کمیسیونی تشکیل نمی شود تکلیفش روشن شود و غایب ها حذف شوند.

آقای غفاری: این اواخر کمیسیون حمایت اقدامات خوبی را شروع کرده بود و پنج شنبه گذشته هم وکیلی بود که مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود که عکس ایشان با پیراهن پاره در فضای مجازی پخش شد و اگر اعضای جدید کمیسیون تعیین شوند حداقل در این موارد  می توانند اقدام نمایند.

دکتر آذربایجانی: ظاهراً کارهای کمیسیون ها با تعداد نفرات موجود قابل انجام است. اما چون تمام کمیسیون ها چنین درخواستی داده اند در یک جلسه همه را بیاورم که نسبت به تمام آنها تصمیم گیری شود. اما به نظر نمی رسد کمبود نفرات باعث عدم تشکیل جلسات و تصمیم گیری باشد.

آقای مصباح: اکنون نزدیک به پایان دوره هستیم می توانیم فقط نسبت به کمیسیون هایی که کمبود نفرات باعث عدم تشکیل جلسات می شود یا کار مانده زیاد دارند اعضای جدید تعیین شوند.

آقای طالع: کمیسیون حمایت به نظر می رسد که لازم است تکمیل ظرفیت بشود. همکاران به من هم این مطلب را       گفته اند.

آقای سردارزاده: کمک کمیسسیون حمایت به چه صورتی باید باشد؟ یکی از همکاران چندی پیش با نیروی انتظامی درگیر شده بود و نهایتاً به مصالحه ختم شد ولی واقعاً ضرورت دارد که این افراد مورد حمایت کمیسیون حمایت قرار گیرند. اگر هم قرار است جلسه ای در این خصوص تشکیل شود باید افرادی معرفی شوند که رضایت دارند عضو آن کمیسیون باشند.

مقرر شد آقای دکتر آذربایجانی کمیسیون هایی را که کارشان معوق مانده است مشخص کنند و دوستان هم کسانی را که مناسب می دانند پیشنهاد بکنند. این مطلب به رأی گذارده شد اما رأی نیاورد.

آقای مصباح: مطلبی که کمیسیون کارآموزی تقاضای مطرح نمودن آن را داشتند توسط آقای دکتر عسکری راد دبیر این کمیسیون مطرح خواهد شد.

پرونده های صدور (غیرعلنی)

نتیجه جلسه آقای دکتر حسین آبادی: نمایندگان قوه قضائیه می گفتند پذیرش کارآموز در سال جاری 700 نفر باشد و من اصرار برای بالاتر از این رقم و در حد 1200 را گفتم و نهایتاً با 1100 نفر موافقت شد.

پرونده های انتقال (غیرعلنی)

جلسه در ساعت 13/20 دقیقه خاتمه یافت.


هشتادوهشتمین جلسه هیأت مدیره دوره 29 در ساعت 9/30 صبح روز سه شنبه مورخ 25/04/96  پس از بازدید از محل زمین سعادت آباد در ساعت 8 صبح با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم صورتجلسه هشتادوهفتم  قرائت و مفاد آن تصویب گردید.

 پیش از دستور:

دکتر نجفی: پذیرفته شدگان آزمون ورودی 95 گلایه کردند که انجام تشریفات و برگزاری جلسات با تأخیراتی همراه است. به علاوه مجدداً هجمه عجیبی برای تعیین ظرفیت علیه کانون ایجاد شده است. همه دوستان در پاسخ به این مطالب باید همکاری کنند. ضمناً اگر دوستان نامه یا مقاله ای دارند در گروه تگرامی هیأت مدیره مطرح نفرمایند.

آقای غفاری: برای کمیسیون رفاه که من رابطشان هستم قبلاً خواهش کرده بودم سه نفر کمبود اعضا جبران شود و افرادی تعیین شوند.

دکترآذربایجانی: تعیین اعضا برای کمیسیون رفاه و چند کمیسیون دیگر سه شنبه در دستور جلسه گذارده خواهد شد.

آقای سردارزاده: در جلسه چهارشنبه 21/04/96 کمیسیون نظارت و ماده 55 که من رابط آنها هستم، اعضای این کمیسیون درخواست امکان تماس تلفنی با همکارانی که با دعوت های مکرر حضور نیافته اند و نیز نحوه تبلیغ همکاران را داشتند، مورد دوم اینکه از نظر ایجاد امنیت آمد و رفت ها در کانون کمی بیشتر کنترل شود. سوم اینکه اعضای کمیسیون نظارت و ماده 55 می خواستند یک جلسه مشترک با آقای دکتر آذربایجانی داشته باشند. انتخاب اعضای کمیسیون ها به نحوی باشد که به یک باره همه اعضای قبلی کنار نروند و برخی از آنها حضور داشته باشند.

آقای طالع: در خصوص برگزاری امتحان مرکز امور مشاوران که در سایتی آمده بود آیا پیگیری شد که جلو آن گرفته شود. دوم اینکه خبری در شبکه 3 سیما در خصوص کمپین حذف ظرفیت و نقش شورای رقابت پخش شد. باید در مورد شکایت فارغ التحصیلان حقوق به شورای رقابت پیگیری شود.

دکتر حسین آبادی: در مورد برگزاری امتحان ماده 187 من اعلام کردم که غیرقانونی است و درخواست کرده ام که جلوی آن گرفته شود.

دکتر مالکی: ضمن تشکر از زحمات جناب آقای جندقی بابت ساختمان کانون، در مورد هجمه ها در مورد تعیین ظرفیت باید خیلی گزینشی پاسخ بدهیم. موضوع شورای رقابت را باید توجه داشته باشیم. دیروز جلسه ای با آقای پوریانی رئیس دادگاه عمومی و انقلاب داشتم و اگر بخواهید می توانیم با ایشان هماهنگ کنم که در مورد مشکلاتی که در خصوص دادگاه های عمومی پیش می آید اقداماتی بشود.

پرونده های صدور (غیرعلنی)

پرونده های انتقال(غیرعلنی)

جلسه در ساعت 12/45 خاتمه یافت.


.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است