مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  سه شنبه 2 آبان 1396(12:12:12 PM)

اهم مصوبات و مذاکرات جلسات89 ، 90 ، 91 ، 92 و 93 هیات مدیره دوره بیست و نهم

به تاریخ های 1 ، 3 ، 25 ، 29 و 31 مرداد ماه 1396

هشتادونهمین جلسه هیأت مدیره دوره 29 کانون وکلای دادگستری مرکز در ساعت 9/45 صبح روز یکشنبه مورخ 01/05/96 با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم صورتجلسه 88  قرائت و مفاد آن تصویب گردید.

 پیش از دستور:

دکتر پورنوری: جلسه دیروز با رئیس دادگستری استان برای ایجاد تعامل خیلی خوب بود. آقای دکتر کوشا و من که نماینده کانون هستیم، با توجه به اینکه قرار شده هر دو هفته یکبار جلسه داشته باشیم، اگر دوستان مطالبی دارند، بفرمایند تا ما در این جلسات مطرح کنیم. مطلب دوم اینکه من به عنوان نماینده کانون در جلسه نشست قضایی و حقوق که ماهی یک بار در معاونت آموزشی قوه قضائیه تشکیل می شود شرکت کردم. آقای پورمحمدی هم بودند و ایشان در مورد سابق صحبت نمودند لایحه جامع مطرح شد. در جهت پیشنهاد آقای پوریان رئیس دادگاه های شهرستان تهران می توانیم جلسات مشترکی بین کانون و دادگستری تشکیل شود.

آقال طالع: سی ام تیر ماه سالروز درگذشت آقای محمد فرض پور ماچیانی است که، یاد و خاطره ایشان را گرامی می داریم.

دکتر حسین آبادی: می توانیم مطلب آقای دکتر مالکی را در قطعنامه همایش بیاوریم.

جلسه وارد دستور شد.

دستور اول جلسه :  موضوع همایش اتحادیه سراسری. همایش روز چهارشنبه 04/05/96 آغاز می شود. رئیس مجلس گویا فعلاً گفته اند نمی توانند بیایند ولی قرار است آقای دکتر محقق داماد با ایشان صحبت کند و هیچ یک از اعضای هیأت دولت ظاهراً به دلیل جلسه ای که دارند نمی توانند حضور یابند. در مورد برنامه های همایش برای جلسه افتتاحیه که صبح چهارشنبه در دانشگاه الزهرا است چند سخنران خواهیم داشت. با تشکر از آقای دکتر آقایی که برای همایش زحمت می کشند. برنامه های همایش تنظیم شده و فرستاده اند. بهتر است ساعت هم برای سخنرانی ها گذاشته شود.

دکتر آقایی: دستور همایش در کانال تلگرامی هیأت مدیره آمده: تصویب تراز، تعرفه حق الوکاله، تبلیغات و غیره است و یکی از تغییرات مدنظر آن بود که هیأت رئیسه هم از قبل تعیین شوند که وقت زیادی نگیرد ما هم با توجه به اینکه رئیس از کانون میزبان انتخاب می شود با آن موافقت نکردیم.

دکتر حسین آبادی: نامه ای را از اسکودا در این خصوص قرائت کردند که از نظر این که وقت زیادی گرفته نشود، داوطلبین هیأت رئیسه ی همایش نام خود را اعلام کنند.

آقای جندقی: همواره از سال ها قبل رئیس کانون میزبان رئیس است مگر اینکه به دلیل گرفتاری موضوع را به دیگری ارجاع که انتخاب کنند. چرا وقت می گیرید؟ باید به همان ترتیب عمل شود و نیازی به اصلاح اساسنامه در این خصوص نیست.

دکتر مالکی: روال منطقی بوده است و باید به همان ترتیب عمل شود.

دکتر آقایی: عرض کردم در شورای اجرایی این مطلب مورد موافقت قرار نگرفت. در مورد اساسنامه بحث این است که نیازی به اصلاح اساسنامه هست یا خیر. بهتر است بررسی کنیم. در مورد برنامه چهارشنبه دوستان در هتل خواهند بود و شام هم جایی بیرون از هتل خواهد بود و پنج شنبه در هتل هستند.

دکتر حسین آبادی: برای دو نفر به عنوان ناظر رأی گیری می کنیم.

خانم دکتر ارفع نیا و آقای دکتر آقایی پیشنهاد شدند و رأی آوردند. برای یک نفر منشی آقای غفاری پیشنهاد شدند و رأی آوردند.

در قسمت رئیس آقای جندقی فرمودند که طبق اساسنامه رئیس کانون میزبان ریاست جلسه را خواهند داشت.

آقای مصباح: در کمیسیون مشترک کمیسیون کارآموزی مطلبی مطرح شد که بر این اساس نامه ای از کمیسیون کارآموزی آمده است که در مورد پرونده های اجرایی (به خصوص در مورد مهریه سکه را به قیمت روز تعیین می کنند) تقاضا کرده اند که محدودیت مبلغ 50 میلیون تومان (در امور مالی) در مورد کارآموزان حذف شود. چون به پرونده رسیدگی شده و فقط جنبه اجرایی دارد.

آقای کمیلی: بحث در کمیسیون مشترک این بود که آیا محدودیت در امور مالی برای کارآموزان قابل تسری به موارد اجرایی هست یا خیر که نظر بر این بود که قابل تسری نیست. از طرف دیگر موضوع افزایش سقف موارد مالی برای کارآموزان هم مطرح بود.

آقای جندقی: علت قایل شدن محدودیت برای کارآموزان این بود که در مرحله رسیدگی ممکن است کارآموز تجربه لازم را برای دفاع از حق موکل نداشته باشد، اما در مورد اجرا، چون دفاع در ماهیت نیست اصلاً سقف نباید وجود داشته باشد در مورد افزایش سقف هم با توجه به تورم پیشنهاد 200 میلیون را می کنم.

آقای غفاری: این مصوبه هیأت مدیره با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مخالفت دارد چون در این قانون سقف مالی نگذاشته است. در مورد پرونده های اجرایی اصولاً سقف معنی ندارد. در مورد وکالت خود کارآموز با توجه به تعداد محدود پرونده های ارجاعی سقف 50 میلیون خیلی پایین است در مورد وکالت کارآموز به همراه وکیل سرپرست هم این که سقف 200 میلیون گذاشته شده وهن وکیل سرپرست است. مورد آخر این که در مورد طلاق با این که مرحله فرجام خواهی دارد کارآموزان بتوانند دخالت کنند و وکالت را بپذیرند.

دکتر حسین آبادی: با قانون احیای دادسراها معیار عوض شد و بر این اساس هیأت مدیره سابقاً تصویب کرد که سقفی برای وکالت کارآموزان در نظر گرفته شود.

دکتر کامیار: گاه در مرحله اجرا هم که برای موکل بسیار مهم است مسایل پیچیده ای مطرح می شود که بهتر است سقف رعایت شود.

دکتر آقایی: این مطلب در شورای اجرایی هم مطرح شد. اما به جمع بندی نرسید لذا بهتر است در کانون مرکز در این خصوص تصمیم گیری شود که در همایش هم یکسان صحبت کنیم. بهتر است مصوبه قبلی که در آن سقف تعیین شده قرائت شود تا موضوع روشن تر گردد.

آقای طالع: شرح وظایف کارآموزان وکالت ماده 35 این مسایل و سقف ها را مشخص کرده است که به نظر می رسد باید اصلاح شود در موضوع اجرای احکام سقف برداشته شود و در بقیه موارد به میزانی سقف افزایش یابد. همان طور که اشاره کردند در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت هم محدودیت صرفاً حضور در دیوانعالی کشوراست.

دکتر حسین آبادی: همان طور که اشاره شد گاهی در هنگام اجرای حکم مسایل مشکلی پیش می آید که باید حل شود. (مثل مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام) بنابراین نمی توان کلاً سقف را در مسایل اجرایی حذف کرد.

دکتر آذربایجانی: در دوره 22 سقف 10 میلیونی برای کارآموزان در اسکودا تصویب شد و سپس در دوره 27 به 50 میلیون افزایش یافت، لذا به نظر می رسد بهتر است با اسکودا و سایر کانون ها همراه و یکسان باشد.

دکتر آقایی: به نظرم در دوره 27 کانون مرکز مبلغ را از ده میلیون به پنجاه میلیون افزایش داد. ولی کانون های دیگر هم تصمیم هایی گرفته اند و ظاهراً این مسأله مبتلابه آن ها هم هست.

آقای کمیلی: قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در واقع نصاب را برای 2 میلیون تومان گذاشته بود که در عین حال قابل طرح در دیوان کشور هم بود. بعداً که مرجع دیوان کشور در اغلب دعاوی حذف شد. این نصاب در هیأت مدیره تعیین شد.

 موضوع مطرح شده در مورد پرونده های اجرایی رأی نیاورد.

پیشنهاد شد که حد نصاب پذیرش دعاوی مالی برای کارآموزان اعم از رسیدگی و اجرا به 200 میلیون تومان افزایش یافت پیشنهاد تصویب گردید و در نتیجه قسمت اخیر بند 2-1 ماده 35 شرح وظایف کارآموزی که کارآموز به همراه وکیل سرپرست قبول وکالت کند حذف می شود.

دستور دوم جلسه : پرونده های متقاضیان (غیرعلنی)

دستور سوم جلسه : پرونده های انتقال (غیرعلنی)

جلسه در ساعت 13 خاتمه یافت.

نودمین جلسه هیأت مدیره دوره 29 کانون وکلای دادگستری مرکز در ساعت 9/30 صبح روز سه شنبه مورخ 03/05/96 با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم صورتجلسه 89  قرائت و مفاد آن تصویب گردید.

 پیش از دستور:

دکتر حسین آبادی: استحضار دارید که فردا همایش اسکودا در تهران آغاز می شود اما برخی از کارت های دعوت ظاهراً نرسیده قرار شد امروز مجدداً بررسی کنند و ارسال نمایند. (برنامه جلسات همایش توسط ریاست محترم قرائت شد.) مصوبه هیأت مدیره در مورد الحاق مشاورین ماده 187 قرار نبود پخش شود. تماس های زیادی با من گرفته شد که چرا تصویب کرده اید که الحاق صورت بگیرد. در حالی که اصولاً مصوبه نبود و این پاسخ را دادم.

دکتر نجفی: ضمن تبریک روز دختر خدمت خانم های محترم حاضر در جلسه، در مورد مطالبی که در سایت گذاشته   می شود باید به تأیید جنابعالی رسیده باشد. در این جا بحث شد گفتیم اگر بسترها فراهم باشد، الحاق می تواند مطرح شود. در مورد جلسه افتتاحیه همایش هر شخصی که دعوت شده باید افتخار کند که از وی دعوت به عمل آورده ایم. نشست هایی که قرار است نمایندگان ما آقایان دکتر کوشا و دکتر پورنوری با مسئولین قوه قضائیه خواهند داشت باید به نحوی باشد که نتیجه هم بگیریم نه اینکه همیشه آنها امتیاز بگیرند و ما امتیاز بدهیم. جواب آقای اژه ای هم عقیده دارم حتماً باید داده شود. به مرکز علمی کاربردی کانون باید رسیدگی شود. البته در مدیریت آقای دکتر آقایی هیچ مشکلی نیست اما چون به ایشان مأموریت های گوناگون ارجاع شده فرصت کافی ندارند. بحث آخر در مورد اصلاح اساسنامه اسکودا است. اسکودا باید هیأت مدیره ای اداره شود نه فردی.

آقای جندقی: در مورد مالیات می گویند در سیستم جدید اگر فیش باشد قابل پذیرش است و بدون فیش نمی پذیرند. باید به این مطلب دقت و توجه شود. در مورد الحاق از من سؤال کردند. گفتم ما اصلاً مرجع تصویب نیستیم، مجلس باید تصویب کند. اصلاح اساسنامه اسکودا را می خواستند به نحو دیگری اصلاح کنند که به نفع ما نبود. از این جهت بود که خواستیم از برنامه حذف شود.

آقای غفاری: عده ای از کارآموزان که در اردیبهشت 96 کارآموزیشان تمام شده هنوز تحلیف آنها انجام نشده است. در مورد منشی هیأت رئیسه همایش اگر ممکن است شخص دیگری را تعیین بفرمایید.

آقای جندقی: موضوع تصویب شده و تمام شده است.

دکتر کامیار: برداشتی که من از بحث ادغام یا الحاق دارم این بود که نمایندگان ما (دکتر مالکی و آقای ثابت قدم) گفتند بدون تأیید هیأت مدیره ما نمی توانیم تصمیم گیری کنیم. از این جهت بود که رأی گیری شد و با اکثریت آرا این امر تصویب شد و سپس در رأی گیری مجدد بقیه دوستان هم از نظر حمایت از دکتر مالکی که در این خصوص زحمت کشیده اند موافقت خود را اعلام کردند و با اجماع رأی داده شد برای اجرای نظر آقایان مالکی و ثابت قدم ضرورت داشت که وکلا هم مطلع گردند لذا انتشارش به نظرم لازم بوده است.

آقای سردارزاده: روزهای 30 تیر و 2 مرداد و 3 مرداد سالروز دوستانی است که دیگر در بین ما نیستند و فقدان آنها را تسلیت عرض می کنم. برای جلسه افتتاحیه فردا صبح عقیده دارم که دکتر حسین آبادی ریاست خود را به آقای جندقی تفویض نمایند. موضوعاتی که در سایت باید اعلام شود به نظرم با توجه به مشغله ریاست محترم آقای دکتر آذربایجانی باید بررسی نهایی را بکنند.

دکتر پاسبان: موضوع بومی گزینی را درخواست می کنم که با توجه به شرحی که خدمت دوستان داده ام در جلسه اتحادیه مطرح شود. برخی از کانون ها این کار غیرقانونی را می کنند و ما باید با این مسأله برخورد کنیم.

دکتر حسین آبادی: جمله آخر شما کاملاً جوابگوی مطلب بود ما کار غیرقانونی نمی کنیم ولی باید جلوی سایر کانون هایی را که به این نحو عمل می کنند بگیریم.

دستور جلسه فوق العاده: پنج نفر از دوستان خواسته اند که در مورد مطالب آقای اژه ای سخنگوی قوه قضائیه پاسخی داده شود. لذا این موضوع در دستور فوق العاده قرار می گیرد.

دکتر مالکی: از روزنامه قانون تشکر می کنم که جرأت کرد و پاسخ مرا چاپ کرد، در حالی که دو روزنامه دیگر نپذیرفتند. آقای اژه ای ذهن مردم را در خصوص وکلا مشوش کرده است. در اخبار 20/30 رسماً وکلا را دروغگو قلمداد کرده است. باید از صداوسیما خواسته شود که در همان برنامه و رئیس کانون پاسخ ایشان را بدهد. نوشتن نامه به خود ایشان هیچ معنی ندارد و یا حتی نامه به ریاست قوه و رونوشت برای ایشان.

آقای غفاری: ارسال نامه چیزی را عوض نمی کرد. اگر بشود در همان برنامه پاسخ داده شود، ولی طرح دعوا مناسبتی ندارد.

آقای جندقی: موضوع شکایت در جلسه پیش مطرح شد و رد گردید. دوباره مطرح کردن آن بی ربط است.

دکتر حسین آبادی: باید حرفی بزنیم که عملی باشد. تاکنون کدام درخواستی را که از صداوسیما کرده اید پذیرفته است. هر یک از وکلا می خواهند شکایت کنند، می نویسیم ولی نمی پذیرند.(حضور در صداوسیما برای پاسخگویی را)

آقای جندقی: در مورد آقای مرعشی هم کانون وکلا شکایت نکرد. چند نفر از وکلا شخصاً این کار را کردند و آقای مرعشی هم عذرخواهی کرد.

دکتر آقایی: موضع گیری تلویزیون مشخص است. این رسانه دارای تعاملات خاصی است مثلاً می گوید برنامه بگیرید و پول بدهید. همه می دانیم که تلویزیون نمی پذیرد که در همان برنامه پاسخ بدهیم. ولی می توانیم وقت بخواهیم از صداوسیما که مثلاً هر سه ماه یکبار ما هم بتوانیم مطالب خود را بگوییم و اگر هزینه هایی لازم است پرداخت کنیم.

آقای مصباح: بحث شکایت که منتفی است. اما می توانیم اعلام کنیم که زمانی از سیما خواستیم و به ما این موقعیت را ندادند. در مورد مراسم تحلیف چون برخی از پرونده ها هنوز حاضر نیست (به علت تعطیلی دانشگاهها) این مراسم به 10 شهریور موکول شده است.

در مورد تهیه نامه خطاب به ریاست محترم قوه نسبت به اظهارات آقای اژه ای رأی گیری شد و تصویب گردید.

دکتر کوشا: نظر به اهمیت موضوع رسانه ها پیشنهاد می کنم که یک کارگروهی در مورد تعامل با رسانه ها تشکیل دهیم. دکتر نجفی و دکتر کوشا برای تهیه نامه به رئیس قوه قضائیه تعیین شدند.

دکتر حسین آبادی: از شبکه خبر شخصی به نام آقای امینی تماس گرفت و قرار شد جلسه ای با ایشان در اینجا داشته باشیم.

دستور جلسه اول: بحث در خصوص رتبه های برتر اختبار

آقای مصباح: با توجه به اینکه 10 نفر معمولاً جزو رتبه های برتر اختبار در نظر گرفته می شوند، دو نفر درخواست کرده اند که با توجه به فاصله بسیار کمی که با نفر دهم دارند (رتبه های 11 و 12) بتوانند از این امتیاز برخوردار شوند. البته ثابت بودن تعداد 10 نفر به نظر من زیاد مناسبتی ندارد و باید به طریقه اصولی تر و منطقی تری تبدیل می شود. (تبصره ماده 20 قرائت شد.) به نظر من اگر به نحوی که قبلاً بود یعنی درصدی باشد بهتر است. از 10 نفر 9 نفر خود به خود در تهران هستند پس به آنها امتیازی نمی دهیم 10 نفر باید طبق رتبه بالای خود از این امتیاز استفاده کنند.

آقای جندقی: چه امتیازی به کسانی که تلاش کرده اند می دهید؟ کسی که تهران است که خودش امتیاز لازم را دارد. هدف این بوده که کسانی که تلاش بیشتری می کنند تشویق شوند (فقط برای این دوره و از این به بعد).

دکتر مالکی: عوض کردن مطلبی که در شرح وظایف کارآموزی آمده مستلزم این است که در دستورجلسه آمده باشد.

آقای مصباح: رتبه های برتر فقط در تبصره ماده 20 آمده بنابراین دستورجلسه صحیح است.

آقای طالع: در جلسه گذشته آقای دکتر کامیار در این خصوص ایراد گرفتند و قرار شد در دستورجلسه امروز گذارده شود.

دکتر نجفی: موضوع شرح وظایف کارآموزان که باید به نحو منطقی اصلاح شود و این مطلب باید روشن شود. بهتر است از این ظرفیت برای کارآموزان ساعی استفاده شود که تشویق شوند.

دکتر حسین آبادی: موضوع دستور جلسه اول در حقیقت به نوعی اصلاح شرح وظایف کارآموزان (اصلاح تبصره ماده 20) تلقی می گردد.

در این خصوص پس از بحث و مذاکره رأی گیری به عمل آمد و تصویب گردید که سه درصد از این تاریخ به بعد (با لحاظ اختبار 96) بتوانند محل اشتغال را در تهران انتخاب کنند و مصوبه از امروز اجرایی شود.

دستور دوم جلسه: پرونده های صدور(غیرعلنی)

دستور سوم جلسه: پرونده های انتقال(غیرعلنی)

جلسه در ساعت 13/35 دقیقه خاتمه یافت.

نود و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره 29 در ساعت 9:15 روز سه شنبه 24/05/1396 با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید، صورتجلسه نودم قرائت و مفاد آن تصویب شد.

پیش از دستور:

دکتر ارفع نیا: در مورد فارغ التحصیلان کارشناسی مرکز علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری من از سال 92 تقاضای رسیدگی کردم ولی هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده. ظاهراً سال گذشته به آنها گفته شده که حق دارید در آزمون ورودی شرکت کنید و برخی شرکت کرده اند و قبول هم شده اند حتی یکی از آنها رتبه 200 آورده جزء سهمیه تهران است اما پرونده ایشان را به دلیل این که مدرک کارشناسی را از مرکز علمی کاربردی کانون گرفته جداگانه گذاشته اند که رسیدگی شود!

آقای جندقی: مطلبی را که من می خواستم عرض کنم خانم دکتر اشاره کردند. چرا نباید فارغ التحصیلان دانشکده کانون بتوانند پروانه وکالت یا کارآموزی بگیرند. اگر این طور باشد باید این مرکز تعطیل شود.

دکتر آقایی: تعدادی از این افراد درخواست داشته اند و خانم دکتر درست می فرمایند. با درخواست دانشگاه علمی-کاربردی و نمایندگان مؤسسه قدوسی چندین جلسه در اتحادیه در این خصوص برگزار شد و مقرر شد که در آزمون شرکت کنند ولی با در نظر گرفتن سرفصل ها مقرر شد که سرفصل های وزارت علوم در حوزه کارشناسی حقوق با برخی اغماض ها رعایت شود و قرار شد کلاسهایی برای آنها گذارده شود (حدود 20 واحد به عنوان پیش نیاز)

آقای غفاری: در مورد مالیات من برخورد کردم گفته اند تا سال 94 باید مالیات معاملات فصلی را بپردازند (یعنی تا قبل از دستور موقت). با معاونت منابع انسانی قوه قضاییه صحبت کردم ایشان گفتند ماده 185 لایحه جامع اداری استخدامی قوه قضائیه حذف شده و مشکلی نیست.

آقای دکتر کوشا: 1- در مورد اختبار باید با نظر هیأت مدیره اقدام شود و هنوز در این مورد مطلبی از طرف کمیسیون کارآموزی به هیأت مدیره نیامده است. 2- در مورد همایش که برگزار شد بهتر است بررسی شود و خروجی آن مشخص گردد و به نحوی نباشد که اختلاف سلیقه برخی افراد باعث شود که با مدیریت خوبی اداره نشود. 3- ضمناً در مراسم تحلیف ریاست جمهوری از کانون وکلا هیچ دعوتی به عمل نیامده بود و کسی از ما شرکت نداشت.

آقای دکتر حسین آبادی: هیأت پارلمانی تعرفه شده در دوره ی 28، پنج نفر بودند.آقای اسلامی پناه را قرار شد به عنوان نماینده تعیین کنیم. نامه ای که نوشته شده بود و آقای اسلامی پناه معرفی شده بوند عوض شد و آقای غفاری معرفی شدند.

آقای طالع: تلاشمان را باید در شورای رقابت ادامه دهیم. ماده 3 از ماده 7 اصلاح قانون سیاست های اصل 44 قانون اساسی اساساً در مورد سرمایه گذاری است. ما چه سرمایه گذاری می کنیم؟

دکتر نجفی: 1- در مورد اختبار نظر دکتر کوشا صائب است و باید با هماهنگی ما باشد. 2- در مورد اعضای هیأت دولت ما نمی دانیم که چه خواهند کرد. لذا اظهارنظر و امیدواری ما شاید زیاد در این مقطع مناسب نباشد. آقای رئیس جمهور در مراسم تحلیف از کانون وکلا کسی را دعوت نکردند. 3- در مورد فارغ التحصیلان مرکز علمی کاربردی کانون باید مثل همه موارد دیگر شرایط رعایت شود. 4- در مورد همایش دوستان همه ساکت نشسته بودند و من مجبور شدم اعتراض کنم که چرا ریاست جلسه را به دکتر حسین آبادی نمی دهید. 5- در مورد مدیریت برنامه همایش باید بگویم که به جای اینکه به رئیس کانون مرکز بیشتر پرداخته شود به ریاست اسکودا پرداخته شد (در نماهنگ و در مجله هر دو)

دکتر پاسبان: مراسم در شأن کانون نبود. در مورد اساسنامه نمونه مؤسسات حقوقی و تبدیل پس آن به یک اساسنامه الزام آور آخرین جلسه را دیروز در خدمت آقای جنتی و دیگران داشتیم و قرار شد ظرف 6 ماه مؤسسات حقوقی که بدون وکیل تأسیس شده اند تعیین تکلیف شوند.

آقای سردارزاده: با توجه به این که در اسفند ماه انتخابات کانون برگزار می شود، از هم اکنون باید اعلام شود که با هزینه کانون کسی نباید برای خود تبلیغ کند. بلکه در گروه های مختلف می توانند تبلیغ نمایند که از نام کانون سوءاستفاده نشود در همایش به نظر می رسد عمدی در کار بود که بگویند کانون مرکز نمی تواند جلسه را اداره کند. از آقای دکتر نجفی هم ممنونیم که تذکر به جایی دادند.

دکتر حسین آبادی: تا به حال حدود 13 یا 14 کانون نامه تشکر نوشته اند که هم پذیرایی و هم جلسات به خوبی برگزار شد.

دکتر آقایی: خوب بود موضوع همایش در دستور جلسه گذارده می شد که بررسی شود. من 20 روز فعالیت کردم و ظاهراً همه دارد لوث می شود و در این خصوص کم ترین ادعایی نکرده ام.

دکتر مالکی: 1- پیش نویس اصلاحات قانون وکالت آماده است و چون 5 شنبه هم جلسه شورای اجرایی را داریم باید بررسی لازم از سوی دوستان انجام شود. در مورد ماده 187 به نظر من و آقای ثابت قدم رسید که موضوع را دو مرحله ای کنیم و افرادی که در دوره قانونی بودن ماده 187 وارد شده اند با بقیه متفاوت باشند. 2- آن نماینده مجلس باز هم موضوع حذف ظرفیت را دارد پیگیری می کند. در جلسه کمیسیون قضایی مجمع پاسخ وی را قاطعانه دادم. 3- من تنها فردی بودم که با برگزاری همایش در هتل هیلتون (استقلال) موافق نبودم و مدعوین هم که در هتل اقامت داشتند راضی نبودند چون مثلاً یک چای 45 هزار تومان با آنها حساب شده است.

دکتر حسین آبادی: در مورد اختبار در کمیسیون بررسی شده و چون همایش و سپس تعطیلی هیأت مدیره بود من گفتم که حتماً کسانی را که این دوره جزو کاندیداهای هیأت مدیره هستند از اعضای اختبار نباشند حتی اگر 10% احتمال داده می شد که بخواهند کاندیدا باشند و این مطلب را رعایت کرده اند.

دکتر کوشا: مسئولیت تربیت کارآموز با هیأت مدیره است.

آقای جندقی: ماده 41 آیین نامه را قرائت می کنم. نام هیأت مدیره در این ماده نیامده ولی از نظر اطلاع باید در هیأت مدیره بیاید

دکتر نجفی: تفسیری که از ماده 41 می شود ممکن است متفاوت باشد. این که اعضای اختبار را هم خود کمیسیون کارآموزی تعیین کند و حتی اغلب از اعضای کمیسیون باشند درست نیست. برخی از این افراد در کمیسیون هستند، برخی ممکن است کاندیدا باشند، برخی هم ممکن است بنا به ملاحظاتی تعیین شده باشند. بنابراین خواهش می کنم لیست را بفرمایید بیاورند تا بررسی شود.

آقای غفاری: به نظر می رسد هر چند وقت یک بار باید آنچه اینجا مطرح می شود مجدداً مطرح شود. قبلاً حتی تصویب کردیم که اعضای هیأت مدیره هم می توانند جزء اعضای اختبار باشند.

دکتر مالکی: قبلاً تصویب شده که این موضوع از اختیارات هیأت مدیره است.

 دکتر حسین آبادی بحث شده ولی تصویب نشده است.

آقای کمیلی: غیر منصفانه است که اختبار را به عنوان سکوی پرتاب تلقی کنیم. این دوره آخرین جلسه هیأت مدیره در 03/05/96 بوده و 08/05 جلسه انتخاب اعضای اختبار بوده است لذا چون فرصتی نبوده، با آقای دکتر حسین آبادی صحبت کردند و ایشان هم امروز نتیجه را فرمودند و چهارشنبه آینده هم روز اختبار است.

دکتر آقایی: اکنون به دو فصل آخر دوره هیأت مدیره نزدیک می شویم و همواره کمیسیون کارآموزی به نحوی به علت کمبود وقت، ما را در مقابل عمل انجام شده قرار داده اند. به نظر می رسد کمیسیون کارآموزی باید به نحوی برنامه ریزی کند که مدرسان اختبار قبلاً به هیأت مدیره معرفی شوند.

آقای جندقی: در قانون و آیین نامه وکالت بیشترین زحمت با کمیسیون کارآموزی است. موقع انتخاب اعضای این کمیسیون باید دقت شود ولی اکنون اگر بخواهیم با وجود ماده 41 بگوییم جناحی عمل می کنند توهین به اعضای این کمیسیون است.

دکتر حسین آبادی: هر دوره این بحث مطرح شده و با توجه به صراحت ماده 41 و با توجه به این که فرصتی باقی نمانده است اگر دوستان نسبت به برخی از افرادی که انتخاب شده اند ملاحظاتی دارند بفرمایند. لیست توسط دکتر حسین آبادی قرائت شد.

دکتر نجفی: آیا هیأت مدیره نباید نظارتی داشته باشد؟ آیا ما همیشه باید در مقابل عمل انجام شده واقع شویم؟ این لیست را باید زودتر می دادند (از یک ماه قبل) برخی افراد غیر متخصص دارند امتحان تخصص دیگر را می گیرند. سعی کنید اعتبار را حفظ کنید.

دکتر پاسبان: ما نباید مقید به لیستی باشیم که کمیسیون به ما می دهد. باید لیست را دو سه هفته جلوتر می دادند.

دکتر حسین آبادی: هیأت مدیره در تمام مسایل باید نظارت داشته باشند. اما انجام وظایف مطلب جداگانه ای است و در شأن هیأت مدیره نیست. در دوره های آینده حتماً باید تخصص در نظر گرفته شود.

(اعضای هیأت اختبار انتخاب شدند.)

دکتر حسین آبادی: در مورد جلسه ای که درخصوص بررسی راهکارها و چالش های اصلاح مواد قانون وکالت در 05/06/1396 قرار است توسط شورای تشکل ها در سالن جلالی نائینی برگزار شود که قرار است هم دیدار با هیأت مدیره داشته باشند و هم از مجلس شورای اسلامی و از دولت هم افرادی را دعوت کنند مقرر است سخنرانها و عنوان سخنرانی ها را هم اطلاع داشته باشیم.

(آقای طالع مطلب ارسال شده از سوی شورای تشکلها را قرائت کردند.)

دکتر نجفی: به نظر من بهتر است این جلسه در کانون برگزار نشود وگرنه به نظر می رسد کانون میزبان است. و در صورت برگزاری از افراد صاحب نظر  آقایان دکتر مالکی و ثابت قدم استفاده شود جنبه تبلیغات برای عده ای نداشته باشد.

آقای سردارزاده: من هم نظر آقای دکتر نجفی را تأیید می کنم

پرونده های صدور (غیرعلنی)

جلسه در ساعت 13:00 خاتمه یافت.

نود و دومین جلسه هیأت مدیره دوره 29 در ساعت 9/20 روز سه شنبه 29/05/1396 با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید، صورتجلسه نودویکم قرائت و مفاد آن تصویب شد.

پیش از دستور:

دکتر محمدنبی: در مورد تهیه نقشه راه اسکودا از کارگروه 11 نفر از 15 نفر در جلسه هفته پیش شرکت کردند و قرار شد هر یک در مورد بندهای ذیل ماده 6 کار کنند که در جلسه آبان ماه بررسی شود. در مورد تبصره ماده 48 با توجه به اقداماتی که شده، استانها با تماس با نمایندگانشان به اطلاع آنها برسانند.

دکتر نجفی: 1- دیروز روز سهمی برای ملت ایران بود که ملت ایران همواره به مقاومت  و وطن پرستی افرادی که در کودتای امریکایی جان باختند افتخار می کند یاد مرحوم دکتر مصدق گرامی و راهش مستدام. 2- هفته پیش مقرر شد که بازرسان گزارش مربوط به عملکرد دانشگاه کانون به اعضای هیأت مدیره ارائه شود ولی تاکنون بازرسان به این وظیفه عمل نکرده و در اختیار هیأت مدیره نگذاشتند. دوستان وقتی به عنوان بازرس انتخاب شدند باید در همه امور محوله بطور یکسان عمل کنند و جناحی عمل نشود.

دکتر آذربایجانی: در مورد همایش اسکودا باید بگویم که آقای دکتر آقایی در 15 روز آخر همه وقتشان را صرف برگزاری این مراسم کردند ولی هفته قبل ما نه تنها از ایشان تشکر نکردیم بلکه با عتاب با موضوع مواجه شدیم. واقعاً از ایشان تشکر می کنم و این را وظیفه خودم می دانستم.

آقای سردارزاده: 1- علاوه بر دکتر آقایی خانم رضایی هم به عنوان عضوی از اعضای کمیسیون روابط عمومی خیلی زحمت کشیدند و از هر دو تشکر می کنیم. 2- به کارآموزان این دوره گویا از مرکز آموزش دادگستری استان گفته اند ببینید کدام شعبه کارآموز ندارد که همکار اینجانب چند شعبه رفتند و همه می گفتند تعدادی کارآموز دارند. و نپذیرفتند در حالی در مجتمع باهنر با کمبود کارآموز روبرو هستند. لطفاً به مرکز آموزش اعلام شود که خودشان تکلیف کارآموزان را روشن کنند که همکاران ما مواجه با مشکل نشوند.

دکتر حسین آبادی: در مورد کارآموزان قرار شده که از طریق اینترنت اقدام کنند و مراجعه خاصی نباید داشته باشند. در مورد سمنان هم قرار است با رئیس دادگستری سمنان صحبت کنیم که برای اجرای قانون تعهد نگیرند! آقای دکتر آقایی را من 20 سال است می شناسم. ایشان انقدر سعه صدر دارند که حتی انتظار تشکر هم ندارند. من هم از ایشان تشکر       می کنم.

دکتر آقایی: من هم از همه دوستان تشکر می کنم. هفته گذشته شورای اجرایی داشتیم (پنجشنبه) که به اتفاق آقای دکتر مالکی حضور داشتیم. در مورد تبصره ماده 48 اگر نامه ای به کانون بیاید باید فکری در این مورد بکنیم. بودجه اتحادیه را بحث شد که از سوی کانون ها باشد و هزینه های ثبت نام هم به کانون ها داده شود. در مورد آگهی آزمون در مورد بند چ ماده 88 این بحث شد که حضور در جبهه باید داوطلبانه باشد یا خیر. در مورد همایش تهران هم بحث شد یکی در مورد مهمانها و یکی در مورد سفارش ها یا استفاده از استخر می گفتند خیلی گران بوده و بهتر بود که کانون مرکز متقبل می شد. البته بازرس اسکودا از ما  حمایت کرد که این هزینه ها با کانون میزبان نیست. در مورد میهمانها هم گفته شد که موقعیت خاصی بود و همه اعضای هیأت دولت گرفتار بودند و جلسه مهمی داشتند. رئیس قوه هم که قرار بود بیایند به علت سفری که برایشان پیش آمد موضوع منتفی شد. اگر کاستی هایی بود ببخشید.

دکتر کوشا: در مورد بازرسی از کانون در خصوص دانشگاه کانون مطالبی عنوان شده بود که بیشتر ادعا بود و مستندات را خواستیم (باتفاق آقای غفاری) از آقای دکتر جلیل زاده خویی. ما مشغول بررسی هستیم تا گزارشی بدهیم که مستدل باشد. اگر زمان بدهید انجام خواهد شد. در مورد بحث همایش کمیته ای برای بررسی آن همایش تشکیل می شود که برای آینده هم خوب است. رئیس دادگستری سمنان آقای مظهری است که من در ماه آینده در آنجا سخنرانی دارم و می توانم موضوع مطرح شده در مورد کارآموزان را با ایشان مطرح کنم.

دکتر حسین آبادی: بعد از جلسه هر دو با هم با ایشان صحبت می کنیم.

دکتر نجفی: در سخنرانی های همایش می کوشیم از وکلا هم استفاده کنیم. چون همایش وکلا بود. در مورد بودجه پیشنهاد بسیار خوبی در شورای اجرایی شده است. اتحادیه باید هر سال بودجه اش را تصویب کند تا بررسی شود. در مورد گزارش مربوط به دانشگاه هم اگر ممکن است زودتر بفرمایید ولی به نظر می رسد بهتر است خود آقای دکتر حسین آبادی هم نظارت بفرمایند.

دستور جلسه اول: پرونده های متقاضیان(غیرعلنی)

دستور جلسه دوم: پرونده های صدور(غیرعلنی)

دستور جلسه سوم: پرونده های انتقال(غیرعلنی)

جلسه در ساعت 13 خاتمه یافت.

نود و سومین جلسه هیأت مدیره دوره 29 در ساعت 9 صبح روز سه شنبه 31/05/1396 با حضور اعضای زیر تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم، صورتجلسه نود و دوم قرائت و مفاد آن تصویب شد.

پیش از دستور:

دکتر حسین آبادی: امروز جلسه تودیع آقای پورمحمدی و معارفه آقای آوایی در ساعت 10 است و من در مدتی کوتاه به این جلسه می روم و برمی گردم. آقای دکتر آذربایجانی هم چون می گویند تلفنی دعوت شده اند تشریف می آورند.

دکتر ارفع نیا: در مورد مطلبی که در پیش از دستور جلسه قبل گفتم راجع به فارغ التحصیلان مرکز علمی کاربردی کانون مرکز با توجه به مذاکراتی که با آقای محمدپناه داشتم ایشان گفتند لطفاً در هیأت مدیره وضعیت رشته های مختلف مثل ارشاد قضایی، امور ثبتی، امور مدنی و حقوق جداگانه مورد توجه قرار گیرد تا تکلیف روشن شود.

دکتر حسین آبادی: موضوع را به آقای دکتر کامیار ارجاع کرده ام که بررسی کنند.

دکتر کوشا: اگر دوستان در خصوص بازرسی از مرکز علمی کاربردی کانون مطلب خاصی دارند بفرمایند که مورد توجه قرار گیرد. در مورد تبصره ماده 48 برخی قضات از وکلا را از پذیرش وکالت ممنوع می کنند. درخواست من این است که اعضای هیأت مدیره با نمایندگان مجلس صحبت کنند و نباید منتظر اقدامات قوه قضائیه باشیم. باید در مورد حذف تبصره ماده 48 از طریق مجلس شورای اسلامی اقدام کنیم و در حال حاضر به صورت سلیقه ای از سوی برخی قضات عمل می شود. در خصوص آقای زاهدپاشا هم می خواستم تقاضا کنم که از ایشان تقدیر شود. با توجه به اینکه آقای خلعتبری به جای ایشان به عنوان مدیرداخلی منصوب شده اند.

آقای طالع: حدود 200 نفر علیه کانون وکلا از تمام استان ها در شورای رقابت شکایت کرده اند. معلوم است که برنامه ریزی شده است. موضوع از روزنامه همشهری شروع شد و همچنان ادامه دارد. بهتر است رایزنی با اشخاص مؤثر صورت گیرد همچنین با اداره تنقیح قوانین ریاست جمهوری صحبت کنیم و اقدامی در این خصوص بشود.

دکتر کامیار: با عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت امام محمدتقی (جوادالائمه)، رئیس شورای رقابت موضع گیری غیرمنصفانه ای کرده اند چون ایشان یکی از اعضا است که باید قضاوت کند حق اظهارنظر پیش از رسیدگی ندارند و این از دلایل رد ایشان است.

دکتر محمدنبی: در مورد تبصره ماده 48 طرحی تهیه شده بود که در هیأت مدیره تصویب شد، در اسکودا هم مطرح شد که از طریق نمایندگان مجلس مطرح شود. اگر صلاح بدانید خود ما هم در این خصوص اقدام کنیم. از آقای زاهدپاشا هم که در این مدت زحمت کشیده اند باید تقدیر شود و آقای خلعتبری هم امیدواریم به خوبی از عهده وظایفشان برآیند. در مدتی که شما تشریف نداشتید همگی اعضای هیأت مدیره با ایشان صحبت کردیم.

دکتر نجفی: من با مصاحبه ای که دیروز داشتم با روزنامه اعتماد جواب آقای شیوا را دادم. آقای زاهدپاشا آقای خدومی بوده است و همانطور که دوستان گفتند از ایشان تقدیر به عمل بیاید. در مورد تبصره ماده 48 قبلاً از ما لیست خواستند گفتیم تمام وکلا و به هر حال تقاضا کردیم این تبصره حذف شود. اگر پیگیری شود به احتمال زیاد پذیرفته می شود. ما نسبت به شورای رقابت با توجه به ترکیب و وضعیتش بهتر است زیاد وارد وظیفه آنها نشویم. ما طبق قانون عمل می کنیم.

آقای جندقی: در مورد آقای زاهدپاشا همان طور که دوستان گفتند باید تقدیر صورت گیرد.

دستور جلسه:

پرونده های صدور(غیرعلنی)

پرونده های انتقال(غیرعلنی)

جلسه در ساعت 12/45 خاتمه یافت و اعضای هیأت مدیره در مراسم تحلیف تعدادی از کارآموزان شرکت نمودند.

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است