مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  یکشنبه 7 شهریور 1395(12:12:12 PM)

آموزش دادگستری کل استان تهران با همکاری مجتمع قضایی شهید بهشتی (ره) برگزار می نماید

نشست نقد رای قضایی با موضوع تحلیل مبنای پرداخت موضوع ماده 265 قانون مدنی

آموزش دادگستری کل استان تهران با همکاری مجتمع قضایی شهید بهشتی (ره) برگزار می نماید 

نشست نقد رای قضایی با موضوع تحلیل مبنای پرداخت موضوع ماده 265 قانون مدنی

با حضور :

جناب آقای دکتر ابراهیمیان

عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان

و قضات محترم صادر کننده آرا :

جناب آقای منصوری ؛ معاون محترم قضایی رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران

جناب آقای رضایی ؛ مستشار محترم دادگاههای تجدید نظر استان تهران

مکان : تهران – خیابان سپهبد قرنی – تقاطع خیابان سمیه – مجتمع قضایی شهید بهشتی – طبقه سوم – سالن اجتماعات

زمان : سه شنبه 95/6/9 از ساعت 13/30 الی 15

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است