مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  شنبه 22 فروردین 1394(12:12:12 PM)

اطلاعیه مربوط به فرم معرفی وکیل سرپرست - راهنمای تکمیل پرونده قبول شده های آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1393 (مخصوص قبول شده های اصلی)

اطلاعیه مربوط به فرم معرفی وکیل سرپرست - راهنمای تکمیل پرونده قبول شده های آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1393 (مخصوص قبول شده های اصلی)


-راهنمای تکمیل پرونده قبول شده های آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1393 (مخصوص قبول شده های اصلی)

-فرم شماره 14 (معرفی وکیل سرپرست)

-فرم شماره 15 (درخواست انتقال موقت محل اشتغال به کارآموزی به دلیل اشتغال به تحصیل)

-فرم شماره 16 (درخواست انتقال محلاشتغال به کارآموزی خانم ها به مرکز استان - به استثنای استان تهران)


اسامی وکلای واجد شرایط برای انتخاب وکیل سرپرست - مخصوص قبول شده های آزمون ورودی وکالت سال 1393 :


1-وکلای شهر تهران (از حرف الف تا ص)

2-وکلای شهر تهران (از حرف ض تا ی)

3-وکلای سایر شهرهای استان تهران

4-وکلای شهر سمنان

5-وکلای سایر شهر های استان سمنان

6-وکلای شهر یزد

7-وکلای سایر شهر های استان یزد

8-وکلای شهر بندر عباس

9-وکلای سایر شهرهای استان هرمزگان

10-وکلای شهر زاهدان

11-وکلای سایر شهر های استان سیستان و بلوچستان

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است