مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  جهارشنبه 28 مهر 1395(12:12:12 PM)

قوانین و مقررات انتظامی

برای تبیین حقوق و تکالیف حرفه ای وکیل دادگستری و چگونگی برخوردار شدن از اطلاعات لازم مقررات انتظامی و توجه دادن همکاران محترم به مقررات جاری و تداعی آنچه در بدو نیل به کسوت وکالت درجه یک، بدان سوگند یاد شده  و یا عن قریب و پس از طی دوره کارآموزی و موفقیت در اختبار، کارآموزان محترم، در مراسم تحلیف، بدان سوگند خواهند خورد، ضمن درج متن ماده 39 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مرکز در صدر گزارش، مقررات انتظامی در معرض دید و دسترس همکاران قرار می گیرد. انتظار می رود مورد مطالعه و ملاحظه قرار گیرد.

 “در اين موقع که می خواهم به شغل شريف وکالت نائل شوم ، به خداوند قادر متعال قسم ياد می کنم که هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده ، و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته ، و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمايم . و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و ساير اشخاص ، رعايت احترام را نموده ، و از اعمال نظريات سياسی و خصوصی و کينه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهايی که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رويه خود قرار داده و مدافع از حق باشم . و شرافت من وثيقه اين قسم است که ياد کرده و ذيل قسم نامه را امضاء می نمايم .”  


جهت مشاهده ادامه متن خبر اینجا کلیک کنید ..ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است