مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  جهارشنبه 14 مهر 1395(12:12:12 PM)

اطلاعیه در خصوص کارآموزان محترم وکالت استان تهران (به استثنای شهر تهران)

ضرورت دارد کارآموزان محترم با در دست داشتن پروانه و کارنامه کارآموزی به ترتیب شماره پروانه و برنامه زمانی زیر جهت انجام تکلیف ماده (8-11) مبنی بر حضور در اداره معاضدت قضایی به منظور...

اطلاعیه

کارآموزان محترم وکالت استان تهران (به استثنای شهر تهران) توجه فرمایند:

ضرورت دارد کارآموزان محترم با در دست داشتن پروانه و کارنامه کارآموزی به ترتیب شماره پروانه و برنامه زمانی زیر جهت انجام تکلیف ماده (8-11) مبنی بر حضور در اداره معاضدت قضایی به منظور فراگیری نحوه مشاوره حقوقی با مراجعین، ساعت 9 صبح روز تعیین شده،  به اداره معاضدت قضایی به نشانی: تهران، خیابان سعدی شمالی، روبروی مسجد قائم، ساختمان 250، طبقه هشتم، مراجعه و مسئول دفتر معاضدت (سرکارخانم صدوقی) گواهی اخذ نمایند:

-

شماره پروانه

تاریخ حضور

از

تا

1.      

25300

25526

شنبه مورخ 1/8/95 و یکشنبه 2/8/95

2.     

25527

25546

دوشنبه 3/8/95 و سه شنبه 4/8/95

3.    

25547

25564

چهارشنبه 5/8/95 و شنبه 8/8/95

4.    

25567

25661

یکشنبه 9/8/95 و دوشنبه 10/8/95

5.    

25665

25885

سه شنبه 11/8/95 و چهارشنبه 12/8/95

6.    

25896

26089

شنبه 15/8/95 و یکشنبه 16/8/95

7.    

26147

26389

دوشنبه 17/8/95 و سه شنبه 18/8/95

کانون وکلای دادگستری مرکز

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است