مشاهده جزئیات خبر

نسخه چاپي  

  یکشنبه 3 بهمن 1395(12:12:12 PM)

دستورالعمل اختبار کتبی

دستورالعمل اختبار کتبی

1)جهت اطلاع از لیست اسامی کارآموزان مجاز به شرکت در سومین اختبار کتبی و شفاهی سال 1395 اینجا  را کلیک کنید.

2)زمان برگزاری اختبار کتبی و شماره صندلی مربوط به هر درس از اختبار ، درکارت ورود به جلسه و روبروی درس مربوط نوشته شده است.

3)مکان برگزاری: تهران- میدان آرژانتین- اول خیابان زاگرس- پلاک 3-طبقه همکف -سالن جلالی نائینی -کانون وکلای دادگستری مرکز.

4)کارآموزانی که بدون عذر موجه در اختبار شرکت نکنند ، مردود محسوب و تجدید دوره می شوند.

5)کارآموزانی که برای عدم شرکت در اختبار عذر موجه داشته باشند، باید قبل از اختبار ، مراتب را کتباً به کمیسیون کارآموزی اعلام و درخواست تمدید دوره کارآموزی کنند. در این مورد کمیسیون به موضوع رسیدگی و در صورت تشخیص موجه بودن عذر، ضمن تمدید دوره کارآموزی تا اختبار بعدی ، با تقاضای عدم شرکت کارآموز در اختبار موافقت می کند.

6)درب ورودی سالن اختبار سی دقیقه قبل از ساعت مقرر بسته می شود لذا ضرورت دارد کارآموزان نیم ساعت قبل از شروع در محل حاضر باشند.

7)کارآموزانی که در زمان شروع اختبار هر درس در جلسه حاضر نباشند، غایب محسوب و نمره درس مربوط صفر منظور می شود.

8)همراه داشتن اصل پروانه کارآموزی معتبر، کارت ملی و کارت ورود به جلسه در تمامی جلسات اختبارالزامی است.

9)مجموعه قوانین مورد نیاز برای استفاده در اختبار کتبی و شفاهی در اولین جلسه اختبار کتبی به کارآموزان تحویل می شود لذا نیازی به همراه داشتن کتاب های قانون نیست.

10)همراه داشتن هر گونه وسیله اضافی از قبیل تلفن همراه ، جزوه ، کتاب اعم از اینکه از آنها استفاده شود یا خیر، تخلف محسوب می شود.

11)در جلسه اختبار مبادله کتاب و یادداشت بین کارآموزان ممنوع است.

12)کارآموزان باید نام و نام خانوادگی ، شماره پروانه و ماده امتحانی را بر روی سربرگ پاسخنامه درج کنند. اوراق فاقد مشخصات مذکور تصحیح نخواهد شد.

13)پاسخ سوال باید فقط در داخل کادر مخصوص در پاسخنامه نوشته شود. درج مطلب در حاشیه ، خارج از کادر و پشت صفحه فاقد اعتبار است و جزء پاسخ لحاظ نمی شود.

14)فقط از خودکار آبی یا مشکی استفاده شود.

15)بکار بردن هر گونه علامت و جمله زائد در پاسخنامه از قبیل درج نام و نام خانوادگی ، شماره پروانه، امضاء و نیز درج  جملات بی ارتباط با پاسخ ممنوع است.

16)پاسخ به هر سوال باید مشخص و منجز باشد به نحوی که معلوم باشد هر پاسخ مربوط به کدام سوال و چه قسمتی از آن است.

17)پاسخ سوالات باید خوانا و بدون قلم خوردگی نوشته شود. در صورتی که پاسخ خوانا نباشد، تصحیح نخواهد شد. چنانچه بر روی قسمتی از پاسخ خط کشیده شود، حتی اگر پاسخ درست باشد، تصحیح نخواهد شد.

18)در جلسه اختبار، کمک گرفتن از دیگران یا کمک کردن به دیگران برای پاسخگویی به سوالات ، عدم تحویل یا خارج کردن پاسخنامه از جلسه اختبار یا امحاء آن تخلف محسوب  می شود.

19)در صورت وقوع تخلفات پیش بینی شده در مواد فوق الذکر، نمره کارآموز در درس مربوط ، صفر منظور می شود. در صورت تکرار، کارآموز از ادامه اختبار محروم و مردود خواهد بود.

20)فرستادن دیگری به جای خود به جلسه اختبار تخلف محسوب و کارآموز علاوه بر محرومیت از ادامه اختبار، جهت اعمال تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به ریاست کانون معرفی خواهد شد.همچنین فردی که بجای کارآموز در جلسه اختبار شرکت کرده به دادسرای عمومی و در صورتی که وکیل یا کارآموز باشد به دادسرای انتظامی معرفی خواهد شد.

21)اختبار شفاهی طبق برنامه تنظیمی که در تابلو اعلانات کمیسیون کارآموزی در طبقه سوم الصاق می شود ویا درسایت کانون دردسترس قرار می گیرد، بعمل خواهد آمد.

22)حداقل نمره قبولی در اختبار معدل ده از بیست است . چنانچه معدل کل بین ده تا دوازده باشد ، یک نمره کمتر از هفت و در صورتی که بالاتر از دوازده باشد ، دو نمره کمتر از هفت قابل پذیرش است.تبصره - در معدل گیری هر درس ضریب نمره اختبار کتبی (3) و شفاهی (2) خواهد بود.

23)این برگ قابل دریافت از  سایت کانون وکلای دادگستری مرکز است که به منزله ابلاغ به کارآموزان شرکت کننده در اختبار کتبی و شفاهی می باشد.

کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز­

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است