جزئیات خبر

نسخه چاپي

زمان مخابره :   شنبه 11 دی 1395 - 12:12:12 PM

دستورپنجاه و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز یک شنبه مورخ 12/10/1395 ساعت 9 صبح

دستورپنجاه و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز  یک شنبه مورخ 12/10/1395 ساعت 9 صبح

1- همایش کمیسیون جوانان

2- پرونده های متقاضیان

3- پرونده های صدور

4- پرونده های انتقال

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است