جزئیات خبر

نسخه چاپي

زمان مخابره :   شنبه 19 فروردین 1396 - 12:12:12 PM

دستورهفتادمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز یکشنبه مورخ 1396/01/20 ساعت 9 صبح

دستورهفتادمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز  یکشنبه مورخ 1396/01/20 ساعت 9 صبح

1-ضرورت تدوین آیین نامه ارتقاء علمی و عملی وکلای دادگستری

2-تفاهم نامه بین اتاق اصناف ایران و کانون وکلای دادگستری

3-پرونده های متقاضیان

4-پرونده های صدور

5-پرونده های انتقال

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است