جزئیات خبر

نسخه چاپي

زمان مخابره :   شنبه 26 فروردین 1396 - 12:12:12 PM

دستور هفتاد و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز یک شنبه مورخ 27/01/1396 ساعت 9 صبح

دستور هفتاد و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز یک شنبه مورخ 27/01/1396 ساعت 9 صبح 1. پرونده های متقاضیان

 2. پرونده های صدور

 3. پرونده های انتقال
 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است