جزئیات خبر

نسخه چاپي

زمان مخابره :   سه شنبه 29 فروردین 1396 - 12:12:12 PM

انتخابات هیات رییسه دوره بیست و نهم کانون وکلای دادگستری مرکز برای سال دوم

درجلسه مورخ 1396/1/29 هیات مدیره دوره بیست و نهم کانون وکلای دادگستری مرکز ، اعضای هیات رییسه در سال دوم به


انتخابات هیات رییسه دوره بیست و نهم کانون وکلای دادگستری مرکز برای سال دوم


درجلسه مورخ 1396/1/29 هیات مدیره دوره بیست و نهم کانون وکلای دادگستری مرکز ، اعضای هیات رییسه در سال دوم به شرح ذیل انتخاب شدند :

1-آقای دکتر امیر حسین آبادی – رییس

2- آقای اسماعیل مصباح اسکویی – نایب رییس

3-آقای دکتر علیرضا آذربایجانی– نایب رییس

4-آقای دکتر جعفر کوشا – بازرس

5-آقای محمد تقی غفاری فردوئی– بازرس

6-خانم دکتر بهشید ارفع نیا – منشی

7-آقای دکتر سید محمود علیزاده طباطبایی – منشی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است