جزئیات خبر

نسخه چاپي

زمان مخابره :   دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 - 12:12:12 PM

دستور هفتاد و هشتمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز سه شنبه مورخ 1396/02/26 ساعت 9 صبح


دستور هفتاد و هشتمین جلسه هیأت مدیره دوره 29
روز سه شنبه مورخ 1396/02/26 ساعت 9 صبح

1- پرونده های متقاضیان
2- پرونده های صدور
3- پرونده های انتقال
 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است