جزئیات خبر

نسخه چاپي

زمان مخابره :   دوشنبه 22 خرداد 1396 - 12:12:12 PM

فرانسه – ایران ( نگاه تطبیقی به رویه حقوقی )

Conférence 12 juin 2017 "France-Iran : regards croisés sur la pratique du droit"

جهت مشاهده برنامه کنفرانس کلیک کنید .

جهت ورود به صفحه اصلی کنفرانس کلیک کنید .

بخش ایران و دنیای مسلمان آسیا

فرانسه ایران ( نگاه تطبیقی به رویه حقوقی )

زمان : ۱۲ ژوئن ساعت ۹ الی ۱۷

مکان : سالن اجتماعات کانون وکلای پاریس واقع در شماره ۲، خیابان هارلی، ۷۵۰۰۱، پاریس

ایران اخیرا تلاش کرده است که دوازه های تجاری و اقتصادی خویش را به سوی کشورهای خارجی بویژه اروپا باز کند. به هنگام بازگشت ایران به صحنه اقتصادی و حقوقی بین المللی، بعد از نزدیک به دو دهه غیبت، فقدان سمینارهای حقوقی میان صاحبنظران هر دو کشور که هریک را قادر به شناخت سیستم حقوقی کشور مقابل و نیز همکاری های فکری و علمی کند مایه نگرانی عمیق بوده است.

از سوی دیگر قانونگذار ایرانی در تلاش برای مدرنیزه کردن و تحول قانوگذاری در ایران، همچنان نسبت به حقوق اسلامی که اساس جامعه ایرانی را تشکیل می دهد وفادار مانده است. قانون اساسی ایران نیز از طرف دیگر به قضات این اجازه را میدهد که خلاء های موجود در قوانین را با ارجاع به اصول حقوقی اسلامی مرتفع کند. در نتیجه در حقوق ایران دو نوع متفاوت منابع وجود دارد : اول منبع دینی ( اسلامی ) و دوم منبع منبعث از حقوق خارجی، بویژه حقوق فرانسه.

در همین راستا و به دنبال چندین کنفرانس برگزار شده در تهران در خصوص حقوق فرانسه ، با برگزاری تعدادی کنفرانس در پاریس وبا حضور حقوقدانان و متفکرین ایرانی بنظر می رسد می توان در حصول نگاه غنی و انتقادی به هر دو سیستم حقوقی کمک شایانی کرد که انجمن قانونگذاری تطبیقی در نیل به اهداف فوق مبادرت به برگزاری سمیناری با حضور اساتید و حقوقدانان مطرح ایرانی و فرانسوی می نماید.

9 - 9/15 : افتتاحیه

Hascher Dominique مشاور دیوان عالی کشور فرانسه، رئیس انجمن قانون گذاری تطبیقی فرانسه و با مدیریت وکیل کوروش شاملو : وکیل کانون وکلای پاریس و رییس بخش ایران و دنیای مسلمان آسیای انجمن قانونگذاری تطبیقی

9/15- 10/15 : مسئولیت قراردادی در حقوق ایران و فرانسه

دکتر نجات اله ابراهیمیان : عضو شورای نگهبان ایران، استاد دانشگاه شهید بهشتی، قاضی سابق دادگاه تجدیدنظر تهران 

  BorghettiSébastiense-Jean : استاد دانشگاه پاریس ۲( پانتئون ـ اسس )

10/45  11/45 : شرط عدم پیش بینی در قراردادها در حقوق ایران و فرانسه

دکتر امیر حسین آبادی : رئیس کانون وکلای دادگستری تهران (مرکز) ، قاضی سابق دادگستری و استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی

Vatier Bernard : رئیس سابق کانون وکلای دادگستری پاریس

11/45 – 12/15 : گفتگو

بعد از ظهر :

13/30- 14/30 : ضمانت اجراهای قراردادی محض در حقوق ایران و فرانسه

Cosson - Fauvarque be'ne'dicte: استاد دانشگاه پاریس ۲ ( پانتئون ـ اسس ) و رئیس سابق انجمن قانونگذاری تطبیقی

دکتر عباس کریمی : وکیل کانون وکلای دادگستری تهران ( مرکز ) و رئیس سابق دانشکده حقوق دانشگاه تهران

14/30 - 15/30 : حقوق جزای معاملات در حقوق ایران و فرانسه

دکتر باقر شاملو : وکیل کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی

Beauvais Pascal: رئیس بخش حقوق جزای انجمن قانونگذاری تطبیقی و استاد حقوق دانشگاه پاریس نانتر Paris Ouest La Défénse Nanterre

15/30 – 16/15 : معاملات جوینت ونچر در حقوق ایران و فرانسه

وکیل کوروش شاملو : وکیل کانون وکلای پاریس و رییس بخش ایران و دنیای مسلمان اسیا انجمن قانونگذاری تطبیقی

Pouchepadass MaitreMatthieu: وکیل و عضو کابینه وکالت

16/15 – 16/45 : گفتگو

16/45 – 17 : نتیجه گیری سمینار توسط دکتر حمید غروی

وکیل کانون وکلای پاریس و موسس کابینه وکالت Gharavi-sDerain

برگردان متن از فرانسه : دکتر یاسر رحیمی وکیل دادگستری وعضو کانون وکلای مرکز 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است