جزئیات خبر

نسخه چاپي

زمان مخابره :   دوشنبه 26 تیر 1396 - 12:12:12 PM

آغاز عمليات گود برداری باشگاه فرهنگى و رفاهى کانون وکلای دادگستری مرکز

روز یکشنبه ٢٥ تیر ماه ٩٦ عمليات گودبردارى باشگاه فرهنگى و رفاهى کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور رئيس کانون وکلای دادگسترى مرکز جناب دکتر امیر حسین آبادی ...

آغاز عمليات گود برداری باشگاه فرهنگى و رفاهى کانون وکلای دادگستری مرکز 


روز یکشنبه ٢٥ تیر ماه ٩٦ عمليات گودبردارى باشگاه فرهنگى و رفاهى کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور رئيس کانون وکلای دادگسترى مرکز جناب دکتر امیر حسین آبادی ، نواب رئيس جناب مصباح اسکوئی و جناب دکتر آذربایجانی، اعضای هیات مدیره کانون وکلای مرکز، جناب دکتر افتخار جهرمى رئيس اسبق کانون مرکز، اعضاى کميسيون ساختمان ، جناب کشاورز رئيس اسکودا، مهندسین و مشاورین پروژه آغاز شد. 
در اين مراسم ابتدا جناب جندقى کرمانى پور عضو هيات مديره و دبير کميسيون ساختمان روند واگذارى زمين، اقدامات صورت گرفته در جهت اخذ پروانه ساخت ، شناسايى پيمانکاران و عقد قراردادهاى پروژه را تبيين نمودند. سپس جناب دکتر حسين آبادى رئيس کانون وکلاى مرکز در سخنانى کوتاه با اشاره به مصوبه هيات مديره دوره ٢٩ و اهتمام کانون در ساخت و تکميل اين پروژه که بيش از دو دهه معطل مانده است از جناب دکتر گودرز افتخار جهرمی و جناب سید محمد جندقی کرمانی پور روساى اسبق کانون وکلا که با جدیت و پیگیری مجدانه برای ایجاد و فراهم آوردن این مجموعه تلاش کرده اند صمیمانه تشکر کردند. همچنين از اعضاى کميسيون ساختمان و همکار وکيل جناب جعفرى که براى رفع موانع موجود و ادامه کار تلاش مى نمايند، قدردانى کردند.
قابل ذکر است که مدت زمان انجام عمليات گودبردارى و نيلينگ پروژه  ٥ ماه و عمليمات ساخت پروژه ٣٦ ماه پيش بينى گرديده است.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است