جزئیات خبر

نسخه چاپي

زمان مخابره :   دوشنبه 20 شهریور 1396 - 12:12:12 PM

دستور نودو هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز سه شنبه مورخ 21/06/1396 ساعت 9 صبح

دستور نودو هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز  سه شنبه مورخ 21/06/1396 ساعت 9 صبح

1- تحلیل و بررسی درخصوص موضوع اصل 44

2- حضوروغیاب الکترونیکی داوطلبان آزمون ورودی 96

3- پرونده های متقاضیان

4- پرونده های صدور

5- پرونده های انتقال

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است