جزئیات خبر

نسخه چاپي

زمان مخابره :   چهارشنبه 19 مهر 1396 - 12:12:12 PM

دیدار ریاست محترم کانون وکلاى مرکز جناب آقاى دکتر حسین آبادى با ریاست محترم کانون وکلاى بین المللى آسیا و اقیانوسیه IPBA

دکتر حسين آبادى امروز ظهر به وقت استراليا در ديدارى از پيش هماهنگ شده و در حاشيه گردهمايى سالانه کانون بين المللى دادگسترى IBA با رئيس جديد کانون بين المللى آسيا و اقيانوسيه...

ديدار رياست محترم کانون وکلاى مرکز جناب آقاى دکتر حسين آبادى با رياست محترم کانون وکلاى بين المللى آسيا و اقيانوسيه IPBA

دکتر حسين آبادى امروز ظهر به وقت استراليا در ديدارى از پيش هماهنگ شده و در حاشيه گردهمايى سالانه کانون بين المللى دادگسترى IBA با رئيس جديد کانون بين المللى آسيا و اقيانوسيه IPBA جناب آقاى Denis McNamara و هيأت عالى رتبه همراه ايشان جناب آقاى Richard Briggs رابط کانون بين المللى IBA در منطقه آسيا و اقيانوسيه و جناب آقاى Yang-Jae Chang از کانون وکلاى کره جنوبى ديدار و در خصوص ادامه همکارى هاى دو جانبه گفتگو داشتند.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

 
 
 
 

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است