جزئیات خبر

نسخه چاپي

زمان مخابره :   شنبه 13 آبان 1396 - 12:12:12 PM

دستور صدوهفتمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز یک شنبه مورخ 14/08/1396 ساعت 9 صبح

دستور صدوهفتمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز  یک شنبه مورخ 14/08/1396 ساعت 9 صبح

1- نتایج اختبار

2- ابطال تمبر جهت صدور و تمدید پروانه کارآموزی

3- تغییر موادی از آئین نامه نقل و انتقالات

4- پرونده های متقاضیان

5- پرونده نخبگان

6- پرونده های صدور

7- پرونده های انتقال

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است