جزئیات خبر

نسخه چاپي

زمان مخابره :   سه شنبه 12 دی 1396 - 12:12:12 PM

اهم مصوبات و مذاکرات جلسات 98 و 99 هیات مدیره دوره بیست و نهم

به تاریخ های 26 و 28 شهریور ماه 1396

نود و هشتمین جلسه هیأت مدیره دوره 29 کانون وکلای مرکز در ساعت 9/20 روز یکشنبه 26/06/96 با حضور اعضای امضاکننده زیر تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم، صورتجلسه نودوهفتم قرائت و مفاد آن تصویب شد.

پیش از دستور:

دکتر حسین آبادی: آقایان دکتر مالکی و دکتر آذربایجانی اطلاع دادند که امکان حضور در جلسه امروز را ندادند.

دکتر نجفی توانا: با توجه به اینکه هفته دفاع مقدس مواجه شد با ماه محرم، این مراسم ادغام شود.

جناب دکتر حسین آبادی و آقای طالع توضیحی در خصوص شورای رقابت ارائه نمودند.

آقای مصباح: در خصوص انفورماتیک قوه قضائیه، قرار شد که کارگروهی بین کانون وکلا و قوه قضائیه در این خصوص تعیین شود و مشکلات مربوط به ابلاغ های الکترونیکی برطرف شود. در مورد شورای رقابت در خصوص مطالب گفته شده باید نیازسنجی شود، که از این موارد دانشگاه های بسیار زیادی است که دانشکده های حقوق ایجاد شده و فارغ التحصیل حقوق تربیت می نمایند و تنها قانونی که نیاز سنجی را لحاظ کرده تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت می باشد.

آقای سردارزاده: در مورد مراسم ایثارگران و ماه محرم، اعلام شود که صرفاً مراسم ماه محرم و تجلیل از ایثارگران باشد و تبلیغی برای کسی یا گروهی صورت نپذیرد.

دکتر نجفی: در خصوص شورای رقابت باید پیگیری صورت پذیرد و در تنظیم لوایح می توان از نظرات برخی دوستان استفاده کرد.

دستور اول: طرح دعوا در دیوان عدالت اداری در خصوص مرکز مشاوران قوه قضائیه

آقای طالع: برخی از همکاران دادخواستی به دیوان عدالت ارائه داده اند و پیگیری می نمایند و همچنین دستور موقتی نیز در این خصوص درخواست کرده اند و به شعبه 29 دیوان عدالت ارجاع شده است باید ببینیم. اگر کانون های وکلا در این خصوص طرح دعوی کنند و النهایه منتهی به رد درخواست کانون ها شود تبعات ناشی از رد آنها را باید بررسی کنیم و سپس تصمیمی اتخاذ شود.

دکتر حسین آبادی: می بایست مضرات یا دخالت کانون های وکلا را در این خصوص بررسی کنیم و سپس اتخاذ تصمیم شود.

دکتر پورنوری: به نظر راه حل دقیق، راه حل قضایی است و اگر دادخواست بخواهیم بدهیم باید کارگروهی در این خصوص تعیین شود که تبعات آن متوجه کانون نشود.

دکتر نجفی: از نظر ماهیتی ما به چه چیزی باید اعتراض کنیم، اگر در این قضیه شکست بخوریم نه تنها ضربه خواهد بود بلکه تبعات بعدی آن متوجه کانون ها خواهد شد.شورای اجرایی اتحادیه چه تصمیمی می تواند به کار گیرد، بهتر است خودمان اقدام کنیم و اگر قرار است کاری صورت بگیرد در کانون مرکز این کار صورت پذیرد.

دکتر حسین آبادی: به نظر می رسد که با توجه به اینکه کانون ها عضو اتحادیه هستند و آنها نیز باید دخالت در این امور داشته باشند و تبعات آن متوجه همه کانون ها خواهد بود و البته هماهنگی باید صورت پذیرد.

دکتر کامیار: چون موضوع به تمام کانون ها برمی گردد. اگر به دعوت اتحادیه مدیران کانون ها تصمیمی بگیرند مطلوب است باید دعوت آن ها را اجرا نمائیم و ثانیاً در خصوص ماهیت موضوع، طبق ماده 4 آئین نامه اجرایی مرکز امور مشاوران تشکیل شده است لذا دارای شخصیت حقوقی است و امور اداری این مرکز با خود مرکز است و دارای هویتی مستقل ولی با نظارت قوه قضائیه است و اصل این قضیه جای تردید ندارد و دادن دادخواست بهتر از ندادن آن است ولو ردّ شود جامعه و صنف حقوقی نیز این اقدامات و افکار ما را می شنوند و توجه می نمایند که ما سکوت نکردیم.

آقای سردارزاده: حساسیتی که به برخی از دوستان در خصوص بعضی کانون ها دارند با توجه به سابقه قبلی درست است و بهتر است که نظرات کانون مرکز بتواند مؤثر و غالب باشد. بنابراین ضروری است که پیش از آن با تعدادی از کانون ها مذاکره شد، و نظرات خود را برای همکاران توجیه نمائیم.

آقای مصباح: موضع کانون وکلای مرکز باید تبیین شود و در اتحادیه از آن حمایت شود اگر کانون ها دادخواستی بدهند و در دیوان عدالت رد شود تبعات بسیاری خواهد داشت و نظر کانون مرکز در شورای اجرایی مطرح شود و مسائل مرتبط با آنها دیده شده و از آن حمایت شود.

دکتر حسین آبادی: بایستی مشخص شود که آیا کانونها صحیح است که طرح دعوی کنند و اگر انجام شود چه فایده ای دارد و اگر انجام ندهند چه مشکلی ایجاد خواهد کرد.

دکتر آقایی: با فضای موجود نظر شورای اجرایی این خواهد بود که کانون ها دادخواست بدهند. باید در این جلسه به یک جمع بندی برسیم که در آن جلسه ای که در اتحادیه تشکیل می شود در اقلیت نباشیم.

آقای جندقی: در دوره ای در جهت ابطال آئین نامه حق الوکاله تمام کانون ها را دعوت کردیم، و از همه آنها وکالت گرفتیم. اولی این است که اقدام کنیم و اگرچه هم رد شود و همه کانون ها هم درگیر این موضوع شوند و پاسخگوی جامعه وکالت خواهیم بود.

دکتر پورنوری: اگر دادخواستی بدهیم خیلی سنجیده باید عمل شود که به ضرر کانون های وکلا نشود.

آقای غفاری: به اعتقاد من با استناد به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقدیم این خواسته در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد و طبعاً اجازه طرح دعوی بر علیه مرکز امور مشاوران را نداریم. از سوی دیگر ولو فرض اقدام، به نظر من دادگاه عمومی صلاحیت دارد و صرفنظر از اینکه به نظر می رسد اخذ استعلام هایی که از مجلس به عمل آمده و تخصصاً پیگیری می نمایم، می تواند در رایزنی  ها بهتر عمل نماید. بنده صراحتاً مخالف طرح دعوی در دیوان عدالت هستم.

آقای طالع: اتفاقاً اخیراً رأیی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت اشخاصی از مرکز امور مشاوران تصمیمی اتخاذ شده است و به نظر رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دیوان عدالت خواهد بود.

آقای کمیلی: شکایت نسبت به کلیه تصمیمات این مرکز در دیوان عدالت مطرح می شود و دیوان عدالت اداری از نظر قانونی حق ورود به این تصمیمات را دارد. در بند چ ماده 88 قانون برنامه توسعه ششم تصریح شده که صدور پروانه وکالت مستقیماً متوجه کانون وکلا است و مجوز برگزاری آزمون برای پروانه مشاوران داده نشده تا از سوی مرکز مذکور قابل استناد باشد. حتماً بایستی دادخواست به دیوان عدالت داده شود.

دکتر حسین آبادی: تحقیق و تفحص به عنوان یک مستندی که الزام آور باشد نمی تواند دلیل محکمی باشد و نمی تواند در این خصوص مؤثر باشد. در خصوص شکایت به دیوان عدالت اداری از سوی کانون ها با اکثریت آرا تصویب شد در جلسه 30/06/96 اسکودا پیشنهاد کانون مرکز مبنی به شکایت از مرکز امور مشاوران در دیوان عدالت اداری مطرح گردد.

جلسه در ساعت 13/30 خاتمه یافت.


نود و نهمین جلسه هیأت مدیره دوره 29 کانون وکلای مرکز در ساعت 9/20 روز سه شنبه 26/06/96 با حضور اعضای امضاکننده زیر تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم، صورتجلسه نودوهشتم قرائت و مفاد آن تصویب شد.

پیش از دستور:

دکتر حسین آبادی: متأسفانه دادستان کل کشور دیروز مطالبی در خصوص وکلا بیان داشتند که در رسانه ها منعکس شده است که برخی از این مطالب را در جلسه انفورماتیک قوه قضائیه نیز بیان داشتند و جواب داده بودم.

دکتر آذربایجانی: دادخواستی از سوی بعضی همکاران در دیوان عدالت اداری مطرح گردیده است که در شعبه 29 دیوان عدالت مطرح شده است و این شعبه نیز از مجلس شورای اسلامی در خصوص بقای مرکز مشاوران استعلام به عمل آورده است.

دکتر حسین آبادی، آقای غفاری و آقای طالع در خصوص مراجعه به دیوان عدالت اداری و پیگیری های به عمل آمده مطالبی بیان داشتند.

پرونده های صدور (غیرعلنی)

جلسه رأس ساعت 12/30 خاتمه یافت.


 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است