جزئیات خبر

نسخه چاپي

زمان مخابره :   چهارشنبه 16 اسفند 1396 - 12:12:12 PM

اطلاعیه در خصوص سی امین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

به موجب نامه شماره 9000/23417/600/1 مورخ 96/12/13 صادره از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات اسامی ذیل به فهرست کاندیداهای انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز (دوره سی ام) افززوده شدند...

اطلاعیه در خصوص سی امین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

به موجب نامه شماره 9000/23417/600/1 مورخ 96/12/13 صادره از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات اسامی ذیل به فهرست کاندیداهای انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز (دوره سی ام) افززوده شدند :

1-شهرام مدرس گیلانی

2-سعید باقری

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است