جزئیات خبر

نسخه چاپي

زمان مخابره :   شنبه 19 اسفند 1396 - 12:12:12 PM

دستور صدو بیست و هشتمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز یک شنبه مورخ 20/12/1396 ساعت 9 صبح

دستور صدو بیست و هشتمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز یک شنبه مورخ 20/12/1396 ساعت 9 صبح

1- گزارش انتخابات

2- پرونده های صدور

3- پرونده های انتقال

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است