جزئیات خبر

نسخه چاپي

زمان مخابره :   شنبه 18 فروردین 1397 - 12:12:12 PM

دستور صدو سی امین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز یک شنبه مورخ 97/01/19 ساعت 9 صبح

دستور صدو سی امین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز یک شنبه مورخ 97/01/19 ساعت 9 صبح

1-پرونده های صدور

2-پرونده های انتقال

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است