جزئیات خبر

نسخه چاپي

زمان مخابره :   شنبه 19 خرداد 1397 - 12:12:12 PM

دستور دهمین جلسه هیأت مدیره دوره 30

روز یک شنبه مورخ 97/3/20 ساعت 11 صبح

دستور دهمین  جلسه هیأت مدیره دوره 30

روز یک شنبه مورخ 97/3/20 ساعت 11 صبح

توجه:

جلسه رأس ساعت 11 شروع می گردد. علت تأخیر تشکیل جلسه ملاقات رئیس و نواب رئیس هیأت مدیره با معاون اول محترم قوه قضائیه می باشد و استثنائاً و به جهت محدودیت زمانی، بحث پیش از دستور نخواهیم داشت.

1-بحث پیرامون تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری

2-انتخاب معاونین دادستان

3-انتخاب اعضای کمیسیون بین الملل

4-انتخاب نمایندگان کانون در هیأت های حل اختلاف مالیاتی

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است