جزئیات خبر

نسخه چاپي

زمان مخابره :   سه شنبه 9 مرداد 1397 - 12:12:12 PM

رونوشت نامه اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مبنی بر عدم ثبت «موسسات غیرتجاری با موضوع حقوقی بدون پروانه وکالت»

رونوشت نامه «اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری» به «اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سراسر کشور» مبنی بر عدم ثبت «موسسات غیرتجاری با موضوع حقوقی بدون پروانه وکالت»، پیرو دستور موقت صادرشده از شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری با درخواست کانون وکلای دادگستری مرکز

رونوشت نامه شماره 97/84375 مورخ  97/05/02 اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سراسر کشور به موجب دستور موقت درخواست شده کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر عدم ثبت موسسات غیرتجاری با موضوع حقوقی بدون پروانه وکالت تا رسیدگی ماهوی و اعلام نظر قطعی دیوان عدالت اداری.

حسب این تصمیم و از این تاریخ ، ثبت موسسات حقوقی غیر مجاز ممنوع اعلام گردید.
 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است