جزئیات خبر

نسخه چاپي

زمان مخابره :   شنبه 17 شهریور 1397 - 12:12:12 PM

دستـور «بیست ونهمین جلسـه هیـأت مدیـره» دوره 30

روز یکشنبه مـورخ 1397/06/18 ساعـت 9 صبـح

دستـور «بیست ونهمین جلسـه هیـأت مدیـره» دوره 30

روز یکشنبه مـورخ 1397/06/18 ساعـت 9 صبـح


1- جمع بندی و بررسی نهایی پیش نویس مواد اصلاحی مقررات مربوط به وکالت

2- پیشنهاد اداره معاضدت در خصوص محل استقرار آن اداره

3-درخواست متقاضیان ، پرونده های صدور – پروند های انتقال

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است