جزئیات خبر

نسخه چاپي

زمان مخابره :   دوشنبه 19 شهریور 1397 - 12:12:12 PM

دستـور «سی امین جلسـه هیـأت مدیـره» دوره 30

روزسه شنبه مـورخ 1397/06/20 ساعـت 9 صبـح

دستـور «سی امین جلسـه هیـأت مدیـره» دوره 30

روز سه شنبه مـورخ 1397/06/20 ساعـت 9 صبـح

1-  موسسات حقوقی و وضعیت موسسات غیرمجاز حقوقی

2-درخواست متقاضیان

3-پرونده های صدور ، انتقال

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است