به استحضار همکاران محترم می رساند اخیراً برخی مشکلات در خصوص وصول الکترونیکی هزینه تمدید پروانه وابستگان دادگستری (سهم دادگستری) بوجود آمده است.
قابل توجه وكلا و كارآموزان محترم وكالت
قابل توجه وکلای محترم دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
قابل توجه وکلای محترم ، در خصوص ثبت دادخواست به صورت الکترونیک توجه نمایند که از قسمت «ثبت دادخواست و شکواییه جهت ارائه به مرجع قضایی» در سامانه سخا (عدلیران) استفاده ننمایند