دوشنبه 22 اردیبهشت 1393

اطلاعیه همکاری با اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز

اداره معاضدت کانون وکلا نیاز به همکاری جهت مشاوره در مجتمع های قضائی مدرس ، مفتح وبا هنر دارد .همکاران محترم تمایل خود را به صورت مکتوب ظرف یک هفته با مراجعه به اداره معاضدت کانون به نشانی سعدی شمالی –بعد از بیمارستان امیر اعلم روبروی مسجد قائم ساختمان 250 طبقه هشتم اعلام فرمایند.

 با تشکر- اداره معاضدت کانون وکلای مرکز 

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
جمعه 30 شهریور 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز