یکشنبه 10 مرداد 1395

جلسات توجیهی (موضوع ماده 5 شرح وظایف کارآموزان وکالت مصوب 1394/3/10) برای قبول شده های آزمون سال 1394 که پرونده های ایشان تکمیل می باشد

گروه دوم


.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
جمعه 30 شهریور 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز