چهارشنبه 8 دی 1395

ادامه ثبت نام سامانه ابلاغ الکترونيکى ( ثنا) در محل کانون

با توجه به استقبال همکاران محترم ، ثبت نام سامانه ابلاغ الکترونيکى ( ثنا) ، در محل کانون وکلای مرکز (طبقه همکف ، مقابل باجه بانک تجارت) ادامه دارد ...

ادامه ثبت نام سامانه ابلاغ الکترونيکى ( ثنا) در محل کانون

با توجه به استقبال همکاران محترم ، ثبت نام سامانه ابلاغ الکترونيکى ( ثنا) ، در محل کانون وکلای مرکز (طبقه همکف ، مقابل باجه بانک تجارت)  ادامه دارد .

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز