چهارشنبه 8 دی 1395

کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می کند

آئین دادرسی مالیاتی و مالیات بر اشخاص حقوقی با نگاهی به اصلاحات جدید قانون مالیاتهای مستقیم


.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
سه شنبه 3 اسفند 1395

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز