سه شنبه 14 دی 1395

گزارش جلسه بررسی لایحه پیشنهادی قوانین و مقررات مرتبط با حمایت از سرمایه گذاران خرد و درخواست ارائه نظرات ارشادی همکاران جهت ارائه به دبیرخانه مذکور

همکاران محترم نظرات ارشادی و مشورتی خود را به ایمیل کانون به نشانی info@icbar.ir ارسال فرمائید ...

همکاران محترم نظرات ارشادی و مشورتی خود را به ایمیل کانون به نشانی info@icbar.ir ارسال فرمائیدفایل پیوست شماره 1 را از اینجا دریافت کنید .

فایل پیوست شماره 2 را از اینجا دریافت کنید .

فایل پیوست شماره 3 را از اینجا دریافت کنید .
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
شنبه 5 خرداد 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز