سه شنبه 14 دی 1395

شیوه نامه انتخاب رابط کمیسیون ها و حدود اختیارات و وظایف

رابط کمیسیونهای کانون وکلای دادگستری مرکز از میان اعضای اصلی و یا علی البدل هیات مدیره کانون وکلای مرکز و برای یک دوره کامل با رای اکثریت ...

شیوه نامه انتخاب رابط کمیسیون ها و حدود اختیارات و  وظایف

1-ضوابط انتخاب رابط کمیسیون ها

1-1-رابط کمیسیونهای کانون وکلای دادگستری مرکز از میان اعضای اصلی و یا علی البدل هیات مدیره کانون وکلای مرکز و برای یک دوره کامل با رای اکثریت نسبی، توسط هیات مدیره انتخاب می شوند.

2-1-هر یک از اعضای اصلی یا علی البدل می توانند خود یا دیگر اعضا را برای انجام وظایف رابط هر کمیسیون نامزد کنند.

3-1-هر یک از اعضای اصلی یا علی البدل می توانند توسط رئیس کانون از رابط هر کمیسیون نسبت به عملکرد وی در آن کمیسیون توضیح بخواهد. کلیه رابطین باید نسبت به عملکرد کمیسیون در هر شرایطی مطلع و مسلط بوده و گزارش های به روز ارائه نمایند.

2-حدود اختیارات و  وظایف رابط:

1-2-تلاش جهت اطلاع رسانی سیاستهای کلی و برنامه ها و اهداف و به طور کلی همه تصمیمات هیات مدیره مربوط به هر کمیسیون به اعضای آن کمیسیون.

2-2-تلاش جهت استفاده و بهره‌برداری اعضای کمیسیونِ مربوطه از امکانات،اطلاعات و اختیارات قانونی کانون وکلا در جهت انجام اهداف، وظایف و ماموریت کمیسیون.

3-2-هماهنگی با هیات مدیره و رابطین سایرکمیسیونها و ایجاد زمینه لازم برای توسعه و تقویت فعالیت ها و سرعت عمل.

4-2-پیگیری مواردی که از سوی هیات مدیره در امور محوله ارجاع می‌شود.

5-2-شرکت در جلسات منظم و منسجم با کمیسیون به منظور تبادل نظر و جلب مشارکت بدون حق رأی.

6-2-بررسی مشکلات اجرایی مصوبات و برنامه‌های کمیسیون و ارائه گزارش‌ به رئیس کانون.

7-2-هماهنگی با هیأت مدیره کانون جهت حضوردر جلسات کمیسیون.

8-2-ارائه گزارش فعالیت ها در هر 3  ماه به هیأت مدیره.

9-2-دفتر کمیسیون ها موظف است تشکیل جلسات کمیسیون ها را به رابط نیز اطلاع دهد.

این مصوبه در جلسه چهل و نهم هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به تاریخ05/10/95  به تصویب رسید.

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز