سه شنبه 15 فروردین 1396

کانون وکلای دادگستری مرکز روز چهارشنبه مورخ 1396/01/23 تعطیل می باشد

به دلیل برگزاری اولین اختبار کتبی سال 1396، کانون وکلای دادگستری مرکز روز چهارشنبه مورخ 1396/01/23 به ضرورت و روال سابق ، تعطیل می باشد لذا...

اطلاعیه

به دلیل برگزاری اولین اختبار کتبی سال 1396، کانون وکلای دادگستری مرکز روز چهارشنبه مورخ 1396/01/23 به ضرورت و روال سابق ، تعطیل می باشد لذا خواهشمند است ضمن خودداری از مراجعه به کانون ، کلیه کارها و مراجعات خود را قبلاً طوری تنظیم فرمایید که تعطیلی کانون اختلال و وقفه ای در انجام خواسته هایتان ایجاد نکند.

کانون وکلای دادگستری مرکز

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
دوشنبه 28 خرداد 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز