یکشنبه 17 اردیبهشت 1396

کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می کند : سلسله نشست های هنر دفاع در آیینه مقررات انتظامی

آداب و رفتار وکیل از زمان تنظیم وکالتنامه و قرارداد تا طرح دعوی و دفاع


.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
جمعه 7 اردیبهشت 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز