شنبه 23 اردیبهشت 1396

کميسيون فرهنگ وهنر برگزار می کند

شبِ بزرگداشت فردوسى وپاسداشت زبان فارسى - ازساعت ١٨روز يکشنبه ٢٤ اُرديبهشت

کميسيون فرهنگ وهنر
ازساعت  ١٨روز يکشنبه ٢٤ اُرديبهشت
شبِ بزرگداشت فردوسى وپاسداشت زبان فارسى راهمراه بامهمانان ويژه درمحل کانون وکلاى مرکز برگزارخواهدکرد
چشم براه حضور گرانقدر شما همکار گرامى خواهيم بود
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
دوشنبه 28 خرداد 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز