چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396

٢٧ ارديبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومي مبارکباد

بسمه تعالي 

ارتباطات ، توسعه بارگذاري اطلاعات و روابط عمومي  در سطح جهاني از اهميت خاص برخوردار است . آينه تمام نماي هر سازماني در روابط عمومي معطوف گشته و همواره بايد در جهت تقويت تعاملات و ارتباطات در سطح کشوري و بين المللي کوشا بود .حلقه مفقوده شناخت و ظهور حقايق و عملکرد هر نهادي با توسعه حوزه روابط عمومي تامين خواهد شد . 

٢٧ ارديبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومي بر  تمام ادارات روابط عمومي قواي حاکم ، سازمانها ، نهادهاي مدني و دولتي  و يکايک مديران و مسئولين اين حوزه مبارکباد  ، تاکيد ميشود  در راستاي گفتمان و تعامل  و تقويت ارتباط دست مديران و مسئولين ذيربط را ميفشاريم .

     
  کميسيون روابط عمومي کانون وکلاي دادگستري مرکز
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
جمعه 7 اردیبهشت 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز