دوشنبه 19 تیر 1396

دستور هشتاد و هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز سه شنبه مورخ 20/04/1396 ساعت 9 صبح

دستور هشتاد و هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره 29

روز  سه شنبه مورخ 20/04/1396 ساعت 9 صبح

1- نتایج اولین اختبار سال 96

2- تکمیل ظرفیت آزمون ورودی 95

3- پرونده های صدور

4- پرونده های انتقال


.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
شنبه 5 خرداد 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز