سه شنبه 20 تیر 1396

ظرفیت پذیرش آزمون وکالت سال ١٣٩٦ کانون وکلای دادگستری مرکز مشخص شد

روز سه شنبه 1396/04/20 جلسه کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری جهت تعيين تعداد کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور رئیس کانون مرکز...

روز سه شنبه  1396/04/20 جلسه کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری جهت تعيين تعداد کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور رئیس کانون مرکز ، رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.


ظرفیت پذیرش آزمون وکالت سال ١٣٩٦ کانون وکلای دادگستری مرکز مشخص شد
روز سه شنبه ١٣٩٦/٤/٢٠جلسه کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری جهت تعيين تعداد کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور رئیس کانون مرکز ، رئیس کل  دادگستری استان تهران و رئیس دادگاه انقلاب  اسلامی تهران برگزار شد.
در این جلسه پس از تبادل نظر درباره ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت برای سال ١٣٩٦ اتخاذ تصمیم شد وبر این اساس تعداد یک هزار و يکصد( ١١٠٠) نفر سهمیه برای کانون وکلای مرکز شامل استان های تهران ، سمنان ، سیستان و بلوچستان و هرمزگان تعیین گردید.
 روابط عمومى کانون وکلاى دادگسترى مرکز
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
شنبه 5 خرداد 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز