چهارشنبه 21 تیر 1396

مرکز آموزش علمی کاربردی و کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می کند

در راستای ارتقا توان علمی و عملی وکلا و کارآموزان محترم ...


.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز