شنبه 24 تیر 1396

دستور هشتاد و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره 29

روز یکشنبه مورخ 25/4/96 ساعت 9 صبح

دستور هشتاد و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره 29

روز یکشنبه مورخ 25/4/96 ساعت 9 صبح

1- پرونده های صدور

2- پرونده های انتقال

توجه : حضور اعضا محترم هیات مدیره ساعت 8 صبح در پروژه سعادت آباد – بلوار صرافها- نبش کوچه کیان (یازدهم) ، آغاز عمليات گودبردارى


.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
دوشنبه 28 خرداد 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز