یکشنبه 25 تیر 1396

فراخوان جهت تکمیل اعضای برخی از کمیسیون های داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز

در اجرای تصمیم مورخ 20/4/96 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و به منظور تکمیل اعضای کمیسیون های داخلی کانون (به شرح ذیل) ، از وکلای واجد شرایط دعوت می شود ...

فراخوان جهت تکمیل اعضای برخی از کمیسیون های داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز

در اجرای تصمیم مورخ 20/4/96 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و به منظور تکمیل اعضای کمیسیون های داخلی کانون (به شرح ذیل) ، از وکلای واجد شرایط دعوت می شود تا در صورت تمایل به عضویت از طریق لینک زیر نهایتا تا تاریخ  5/5/96  اقدام به ثبت نام نمایند .

1-کمیسیون رفاه

2-کمیسیون حمایت

3-کمیسیون حقوق بشر

4-کمیسیون وکالتهای تسخیری

5-کمیسیون امور بین الملل

توجه : به موجب تصمیم هیات مدیره ، برای هریک از کمیسیون های فوق الذکر تا سه عضو اضافه خواهند شد.

جهت ثبت نام از اینجا وارد شوید .

جهت ملاحظه آئین نامه مشترک کمیسیون ها (سال 1393) اینجا کلیک کنید .

جهت ملاحظه آئین نامه نحوه انتخاب اعضای کمیسیون ها (سال 1396) اینجا کلیک کنید .

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
دوشنبه 28 خرداد 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز