دوشنبه 26 تیر 1396

فراخوان اساتید محترم و وکلای محترم دادگستری

چنانچه در خصوص موضوعات تقویم آموزشی کارآموزان وکالت یا موضوعات بند 6-11 شرح وظایف کارآموزان ...

به اطلاع اساتید محترم و وکلای محترم دادگستری می رساند

چنانچه در خصوص موضوعات تقویم آموزشی کارآموزان وکالت یا موضوعات بند 6-11 شرح وظایف کارآموزان که در (قسمت کارآموزی و اختبار) سایت کانون منعکس می باشد یا سایر موضوعات جدید و مهم حقوقی تجربه یا پژوهش ویژه ای داشته و علاقمند به ارائه در کارگاه های آموزشی کارآموزان وکالت هستند خواهشمند است با اعلام سرفصل مباحث و شرح سوابق تحصیلی-پژوهشی و وکالتی، آمادگی خود را به کمیسیون کارآموزی اعلام فرمایند:

همچنین چنانچه از پرونده های چالشی خود، امکان تنظیم سناریو برای برگزاری دادگاه مجازی را دارند مراتب را به اتاق 33 طبقه سوم اعلام فرمایند.

بدیهی است تشخیص قابلیت ارائه موضوع و دعوت از همکاران محترم جهت انجام سخنرانی یا اجرای کارگاه با کمیسیون کارآموزی می باشد.

انجام سخنرانی و اجرای کارگاه ها داوطلبانه و رایگان است و موضوعات با Power Pointارائه می شود.

کانون وکلای دادگستری مرکز

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
دوشنبه 28 خرداد 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز