دوشنبه 16 مرداد 1396

برگزاری کلاسهای خوشنویسی برای همکاران در محل کانون

کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری مرکز اقدام به برگزاری کلاسهای خوشنویسی برای همکاران وکیل کرده است...

برگزاری کلاسهای خوشنویسی برای همکاران در محل کانون

کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری مرکز اقدام به برگزاری کلاسهای خوشنویسی برای همکاران وکیل کرده است.

برای تشکیل این کلاسها ابتدا فراخوانی به عمل آمد که در نتیجه آن ۸۸ نفر ثبت نام کردند که به دلیل کثرت متقاضیان تعداد استادان به ۳ نفر و تعداد کلاسها به ۶ کلاس افزایش یافت.

 دو کلاس از  روز سه شنبه ۲۷ تیر و یک کلاس از روز شنبه ۳۱ تیر در محل کانون تشکیل گردیده که تا پایان دوره مقدماتی ادامه خواهد داشت. عده ای از شرکت کنندگان به تشخیص مدرسان در دوره پیشرفته هم حضور خواهند داشت.

کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری مرکز

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
دوشنبه 25 تیر 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز