جمعه 10 شهریور 1396

برگزاری جلسه ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز با ریاست سازمان امور مالياتي

روز پنج شنبه مورخ ٩٦/٦/٩ جلسه اي با حضور دکتر امير حسين آبادي رياست کانون مرکز و جناب آقاي تقوي نژاد رياست سازمان امور مالياتي در سازمان مذکور تشکيل شد...

روز پنج شنبه مورخ ٩٦/٦/٩ جلسه اي با حضور دکتر امير حسين آبادي رياست کانون مرکز و جناب آقاي تقوي نژاد رياست سازمان امور مالياتي در سازمان مذکور تشکيل شد.

در اين نشست دکتر حسين آبادي در خصوص مسايل و مشکلات امور مالياتي وکلاء و کانون مواردي را بيان و خواهان رفع آن شدند.


در اين جلسه مقرر شد با توجه به صدور راي از سوي هيات عمومي ديوات عدالت اداري در خصوص معافيت از ارايه معاملات فصلي برخي مشاغل با صدور بخشنامه اي از سوي سازمان امور مالياتي اين موضوع  از تاريخ تصويب بخشنامه مورد شکايت اعمال و اجراء گردد.
رييس کانون مرکز  به موضوع عدم وجود مبنايي واحد در رسيدگي به پرونده هاي مالياتي وکلاء و تعيين ماليات براي آنان نيز اشاره  که در اين مورد از سوي رياست سازمان پيشنهاد تمرکز حوزه مالياتي وکلاء در يک حوزه مطرح و مقرر شد نسبت به اجرايي شدن آن پيگيري لازم صورت پذيرد.
همچنين مقرر شد کارگروهي مشترک با حضور نمايندگان کانون وکلاي دادگستري مرکز و سازمان امور مالياتي تشکيل تا در خصوص تعيين و محاسبه ميزان ماليات وکلاي دادگستري روش و مبنايي واحد تعيين و تصويب و ابلاغ گردد.
در اين نشست مدير عامل و رييس هيات مديره صندوق حمايت و يکي از وکلاي دادگستري عضو هيات هاي حل اختلاف مالياتي و مدير داخلي فعلي و قبلي کانون مرکز نيز حضور داشتند.
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز