شنبه 11 شهریور 1396

دستور نود و پنجمین جلسه هیات مدیره دوره 29

روز یکشنبه مورخ 12/6/96 ساعت 9 صبح

دستور نود و پنجمین جلسه هیات مدیره دوره 29

روز یکشنبه مورخ 12/6/96 ساعت 9 صبح

1-افزایش حق عضویت وکلا و کارآموزان

2-افزایش حق ثبت نام قضات متقاضی پروانه وکالت و مشمولین بند (د ماده 8)

3-پرونده های متقاضیان

4-پرونده های صدور

5-پرونده های انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
چهارشنبه 4 بهمن 1396

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز