دوشنبه 13 شهریور 1396

دستور نود و ششمین جلسه هیات مدیره دوره 29

روز سه شنبه مورخ 14/6/96 ساعت 9 صبح

دستور نود و ششمین جلسه هیات مدیره دوره 29

روز سه شنبه مورخ 14/6/96 ساعت 9 صبح

1-افزایش حق عضویت وکلا و کارآموزان

2-پرونده های متقاضیان

3-پرونده های صدور

4-پرونده های انتقال

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز