سه شنبه 21 شهریور 1396

بیانیه کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص محکومیت جنایات فجیع علیه مسلمانان در میانمار

کانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان ترجمان احساسات وکلای دادگستری، فجایع تکان دهنده علیه مسلمانان مظلوم میانمار به اتهام مسلمان بودن را مصداق جنایت علیه بشریت و...

بیانیه کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص محکومیت جنایات فجیع علیه مسلمانان در میانمار

کانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان ترجمان احساسات وکلای دادگستری، فجایع تکان دهنده علیه مسلمانان مظلوم میانمار به اتهام مسلمان بودن را مصداق جنایت علیه بشریت و مطابق مقررات و قوانین بین المللی نسل کشی و مغایر با همه معیارهای انسانی و حقوق بشری تلقی نموده و به شدت محکوم می نماید. از نهادهای جهانی حقوق بشری و سازمان های  بین المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های ذیربط انتظار دارد با اقدام فوری نسبت به توقف این جنایات و فراهم ساختن امکان بازگشت آوارگان و ترمیم آسیب های وارده به قربانیان اقدام فوری به عمل آورد.

هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز