دوشنبه 10 مهر 1396

انعقاد تفاهم نامه فی مابین کانون وکلای دادگستری مرکز و کانون وکلای انگلستان و ولز

دکتر امير حسين آبادي رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز و جو اگن رييس کانون وکلاي انگلستان و ولز تفاهم نامه اي به مدت يکسال و در چارچوب موضوعات ذيل با يکديگر امضاء نمودند...


دکتر امير حسين آبادي رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز و جو اگن رييس کانون وکلاي انگلستان  و ولز تفاهم نامه اي  به مدت يکسال و در چارچوب موضوعات ذيل با يکديگر امضاء نمودند:

١) توسعه تحقيقات حقوقي دو کشور

٢) تبادل وکلاء و حقوقدانان و مبادله اطلاعات حقوقي

٣) برگزاري همايش ها،دوره هاي آموزشي و کارگاههاي تخصصي

٤) تسهيل متقابل وکالت و مشاوره حقوقي در دو نظام حقوقي

٥) ارايه راهنمايي و کمک به اعضاي دو کانون جهت شرکت در برنامه هاي مشترک 

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

 
 
 
 
 
 
 

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است
شنبه 30 تیر 1397

Copyright 2010 by پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز